Đức Giáo hoàng và Tổ chức Quốc tế Lao động chống kỹ nghệ Thuốc lá

74

 

buzz.lanouvelletribune.info, Charles Donkpenou, 2017-11-10

Trong vòng vài giờ kỹ nghệ Thuốc lá chịu hai cú nặng có thể gây thiệt hại quan trọng trong tương lai. Lý do, rất nhiều nước như nước Pháp muốn giảm tác động nguy hại của thuốc lá trên sức khỏe dân chúng, họ dần dần tăng giá thuốc lá để giảm tiêu thụ. Về phần mình, Đức Phanxicô còn có quyết định mạnh hơn. Kể từ năm 2018, các cửa hàng miễn thuế ở Vatican sẽ không còn bán thuốc lá. Đó là quyết định triệt để của Đức Phanxicô, ngài quan tâm đến tác hại của thuốc lá trên sức khỏe người dân: “Lý do rất đơn giản, Tòa Thánh không thể góp phần vào công việc mà rõ ràng có hại cho sức khỏe dân chúng”. Quyết định này càng có tính cách biểu tượng vì đây là lần đầu tiên có quyết định này ở phương Tây. Vatican chấp nhận biện pháp này có thể bị mất tiền thuế.

Ngoài Vatican, Tổ chức Quốc tế Lao động (Organisation internationale du travail, OIT) cũng quyết định có biện pháp tượng trưng với kỹ nghệ Thuốc lá. Trong một bản tin công bố tuần này, Tổ chức loan báo, sẽ không còn nhận quỹ đến từ các nhà sản xuất thuốc lá và các đối tác tư-công với kỹ nghệ thuốc lá sẽ không được kéo dài thời gian đáo hạn”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch