Các “gia vị” để sống hạnh phúc của Đức Phanxicô

379

Lễ Các Thánh hay sự thánh thiện cho tất cả mọi người

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2017-11-01

Từ cửa sổ Dinh Tông tòa Vatican ngó xuống Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã hỏi giáo dân hai lần câu: “Hạnh phúc thật không phải là có một cái gì hay trở thành một người nào: hạnh phúc thật là sống với Chúa và sống bằng tình yêu. Anh chị em có tin như vậy không?”. Hiển nhiên, Đức Phanxicô đã làm mối dây liên kết giữa đức tin, thánh thiện và hạnh phúc. Trong câu tweet hôm nay, Đức Phanxicô cũng nói “anh chị em đừng sợ thánh thiện”, ngài nhấn mạnh, “chúng ta phải tiến lên để tin như vậy”.

Ngài so sánh các thánh với khung kiếng: “Các thánh là anh chị em của chúng ta, họ đã đón nhận ánh sáng của Chúa vào lòng, và họ đã truyền ánh sáng này cho thế giới, mỗi người theo cách của mình. Nhưng tất cả các thánh đều trong sáng, họ đấu tranh để cất đi các tì vết, các bóng tối của tội lỗi, làm thế nào để ánh sáng dịu dàng của Chúa được lọt qua và đó cũng là mục đích của đời chúng ta”.

Đức Phanxicô đã chú giải bài Phúc Âm các chân phúc trong thánh lễ hôm nay: “Các gia vị để có một đời sống hạnh phúc được gọi là chân phúc: phúc thay cho những người đơn sơ, những người khiêm hèn, họ dọn chỗ cho Chúa, phúc thay cho những người biết khóc vì người khác, biết khóc cho chính lỗi lầm của mình, phúc thay cho những ai hiền lành, cho những ai đấu tranh vì công chính, cho những ai giữ tâm hồn trong sạch, phúc thay cho những ai luôn kiến tạo hòa bình, luôn ở trong niềm vui, không hận thù và khi họ đau khổ, họ làm điều thiện thay vì điều ác”.

Đức Phanxicô biện hộ cho sự thánh thiện trong đời sống hàng ngày: “Đó là các chân phúc. Các chân phúc không đòi phải làm những hành vi hoành tráng, không làm siêu anh hùng, nhưng là sống với các thử thách, mệt mỏi hàng ngày”.

Ngài cũng nhắc đến “nhiều” thánh hiện diện hàng ngày trong thế giới ngày hôm nay: “Các thánh cũng thở không khí ô nhiễm của sự dữ có trong thế giới như mọi người, nhưng trên đường đi, họ không đánh mất con đường của Chúa Giêsu, Đấng chỉ dẫn đường lối qua các chân phúc, như bản đồ đi đường cho tín hữu kitô. Hôm nay là ngày lễ của những người đạt được mục đích của tấm bản đồ này: không những các thánh có trên lịch, nhưng là bao nhiêu các thánh ở “cánh cửa bên cạnh” mà chúng ta có thể gặp và biết”.

Đức Phanxicô xin giáo dân vỗ tay khen họ.”Vì hôm nay là ngày lễ gia đình, ngày lễ của những người đơn sơ, âm thầm mà trên thực tế đã phụ giúp Chúa làm cho thế giới đi tới. Và ngày hôm nay có rất nhiều! Tôi xin cám ơn tất cả anh chị em vô danh đã phụ giúp Chúa làm cho thế giới đi tới, đã sống ở giữa chúng ta: xin anh chị em vỗ tay khen ngợi họ!”

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Phanxicô đã đăng câu tweet trên tài khoản  @Pontifex_fr của ngài: “Anh chị em thân mến, thế giới cần các vị thánh, và tất cả chúng ta, không trừ một ai, chúng ta được gọi để nên thánh. Xin anh chị em đừng sợ!”

Marta An Nguyễn dịch

Các hình ảnh trong buổi Kinh Truyền Tin ngày lễ Các Thánh, 1 tháng 11-2017.