Đức Phanxicô nói chuyện về Kinh Lạy Cha

530

cath.ch, 2017-10-19

Ngày 18 tháng 10-2017, kênh truyền hình công giáo TV2000 cho biết, thư viện phim Vatican và sau đó là mạng Youtube sẽ phát trích đoạn đầu tiên buổi phỏng vấn Đức Phanxicô về Kinh Lạy Cha. Trả lời cho câu hỏi của cha tuyên úy nhà tù Pađua, nước Ý, Đức Phanxicô khen ngợi “những người đơn sơ, những người biết họ có một Người Cha chờ họ”.

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện trong loạt phim chiếu hàng tuần của

TV2000 về Kinh Lạy Cha, sẽ được phát kể từ ngày 25 tháng 10. Mỗi tuần đài sẽ mở đầu bằng một trích đoạn của cuộc gặp với Đức Phanxicô, sau đó là phần nói chuyện với một khách mời. Buổi phát cuối ngày 20 tháng 12 sẽ phát toàn cuộc phỏng vấn. Một quyển sách của Đức Phanxicô về Kinh Lạy Cha sẽ được phát hành ngày 23 tháng 11 tại Ý.

“Một Người Cha tháp tùng tôi, tha thứ cho tôi và cho tôi bánh”

Trong trích đoạn đầu tiên, Đức Phanxicô nói: “Phải can đảm để đọc kinh được Chúa Kitô dạy, để tin Chúa là Người Cha, tháp tùng tôi, tha thứ cho tôi và cho tôi bánh”. Ngài nhấn mạnh, để tin như vậy thì phải dám vượt lên nghi ngờ, chính vì vậy phải cầu nguyện chung với nhau, tương trợ nhau trong đức tin.

Đức Phanxicô lấy làm tiếc là đôi khi chúng ta sống như “những người không tin, không tin ở Chúa cũng như ở tình yêu”. Thái độ này chúng ta thấy nơi các chiến tranh, các xung đột và khi tín hữu kitô đấu tranh lẫn nhau để giành quyền lực, hoặc khi cha mẹ không lo lắng cho con cái.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch