Đức Phanxicô kêu gọi các sinh viên Pháp đừng để bị tiền bạc chi phối

114

cath.ch, 2017-10-19

Ngày thứ năm 19 tháng 10-2017, Đức Phanxicô tiếp 80 sinh viên Pháp của các lớp chuẩn bị để vào Học viện Chartreux, Lyon, nước Pháp. Ngài mời gọi các sinh viên đang chuẩn bị để vào học các trường lớn đừng bị cám dỗ bởi tiền bạc.

Đức Phanxicô khen ngợi các lớp chuẩn bị này, họ được đào tạo về mặt nhân bản, triết lý và thiêng liêng. Ngài cho rằng, đây là điều thiết yếu để “không bị tiền bạc thao túng, không bị nô lệ bởi tiền bạc mà những người thờ tiền bị nhốt chặt”.

Ngài nhấn mạnh với các sinh viên trẻ: “Ngược với việc thờ tiền, các con có khả năng quyết định tương lai của mình”. Như thế các con mới trở thành những người xây dựng, bảo vệ cho sự tăng trưởng trong công chính, là nghệ nhân cho việc quản trị công chính, thích đáng với căn nhà chung.

Ngài nói tiếp: “Con đường phải theo là con đường của tình huynh đệ, chứ không phải là con đường của chạm trán và cạnh tranh. Và đối với tín hữu kitô, điều này đòi hỏi phải phó thác mọi sự vào Chúa, gắn kết với Chúa Giêsu qua lời cầu nguyện.

Cuộc tiếp kiến riêng của Đức Phanxicô với một nhóm sinh viên là tương đối hiếm. Đầu tháng 10, ngày 5-10, một nhóm sinh viên ở thành phố Lyon cũng đã được Đức Phanxicô tiếp, hồng y Philippe Barbarin và linh mục quản nhiệm giáo phận đã tháp tùng họ.

Học viện Chartreux là trường công giáo từ lớp mẫu giáo đến các lớp cao đẳng, có hơn 3 800 học sinh và hơn 300 giáo sư. Học viện Chartreux được hồng y Joseph Fesch thành lập 1825.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch