Linh mục Seraphin Kaszuba Dòng Capuxinô cử hành thánh lễ chui trên toàn miến đất Xô viết

122

 

fr.aleteia.org, Isabelle Cousturié, 2017-10-16

Đức Phanxicô đã công nhận các đức tính anh hùng của linh mục Ukraina Séraphin Kaszuba. Dưới ách cộng sản Xô Viết, linh mục Dòng Capuxinô cử hành thánh lễ chui dù bị cấm cản, bị bách hại.

Tuần vừa qua, Đức Phanxicô đã tiến hành tám trường hợp để tiến đến việc phong thánh. Trong số này có linh mục Dòng Capuxinô Séraphin Kaszuba. Trong suốt 40 năm, cha đã bí mật thi hành sứ vụ của mình trên toàn vùng đất Xô Viết. Đức Thánh Cha đã công nhận các đức tính anh hùng và phong linh mục lên bậc “đáng kính”, có nghĩa là xứng đáng nhận sự tôn kính ở địa phương. Việc tuyên bố chính thức này là giai đoạn đầu tiến đến việc phong chân phước, và nếu có phép lạ do lời cầu bàu thì sẽ tiến tới giai đoạn thứ nhì, và sau khi phép lạ được chứng thực, khi đó sẽ được sự tôn kính hoàn vũ.

Thanh trừng sắc dân thiểu số Ba Lan

Linh mục Séraphin Kaszuba sinh ngày 17 tháng 6 năm 1910 tại Zamarstynów, gần Lviv, thuộc vùng các nước Áo-Hung. Năm 18 tuổi, cha vào chủng viện Dòng Capuxinô ở Ba Lan. Cha thụ phong linh mục năm 1933 và từ năm 1940, cha trở về Lviv, Volhynia, lúc đó tỉnh này ở dưới sự chiếm đóng của quân Đức và Xô Viết. Năm 1944, người Nga cưỡng chiếm vùng đất và Lviv trải qua giai đoạn bi thảm nhất trong lịch sử của mình. Rất nhiều người Ba Lan, Ukraina, Do thái bị bắt, họ bị cho là kẻ thù của tân chế độ, thường thường họ bị hành quyết, hoặc gởi đi đến các trại lao động khổ sai ở Siberia.

Trong thời gian thanh trừng chủng tộc người Ba Lan ở Volhynia, có một cuộc nổi dậy của quân đội Ukraina trong thời Thế chiến Thứ hai. Linh mục Séraphin Kaszuba không từ bỏ giáo dân của mình, cha đi từ làng này qua làng khác theo nhịp tiêu hủy thành bình địa các làng này. Cha tránh được các cuộc tấn công chống nhà xứ của mình. Năm 1945, dưới chính thể Xô Viết, cha được đăng ký chính thức là linh mục ở Rivna, vùng đất hiện nay là Ukraina. Cha tập trung công việc mục vụ của mình ở Wolhynia, cha cũng đến các vùng Lettonia và Lituania để làm mục vụ, những vùng này lúc đó đang ở dưới sự kiểm soát của Xô Viết.

Không được làm sứ vụ

Năm 1958, nhà cầm quyền Xô Viết cấm cha không được làm công việc mục vụ công khai, và thế là cha bắt đầu làm công việc mục vụ chui ở Ukraina, ở Biélorussia, ở Lituania và Estonia. Năm 1963 cha đến Kazakhstan nơi quân Xô Viết giam hàng chục ngàn người Ba Lan. Cha làm việc công khai ở một nhà in, nhưng âm thầm phục vụ Giáo hội… chui. Năm 1966 cha bị bắt và bị giam tù, năm sau cha thoát được và tiếp tục phục vụ ở Kazakhstan. Cha bị ho lao và dần dần bị điếc, năm 1968 cha về lại Ba Lan để phẫu thuật và tiếp tục điều trị ở Wroclaw, hai năm sau cha quay trở lại Kazakhstan và với một tấm lòng tận tụy gương mẫu, cha phục vụ giáo dân công giáo ở nước này và ở Ukraina.

Năm 1977 cha qua đời ở Lviv khi đang đọc sách nhật tụng. Dù giai đoạn phong thánh của cha mới ở bước đầu, nhưng cha Séraphin đã được các gia đình giáo dân mà cha phục vụ ở Ukraina và ở Kazakhstan tôn kính, rất nhiều gia đình còn giữ bàn thờ riêng nơi cha đến dâng thánh lễ ở nhà họ.

Marta An Nguyễn dịch