Đức Bênêđictô XVI không còn dâng thánh lễ một mình, nhưng luôn “am tường mọi sự”

505

cath.ch, Jacques Berset, 2017-10-04

Năm nay đã 90 tuổi, Đức Bênêđictô XVI vẫn “am tường mọi sự” nhưng sức khỏe không cho phép ngài dâng thánh lễ một mình.

Ngày 3 tháng 10, Giám mục Kyrillos William Samaan, giám mục công giáo Cốp ở Assiout (Ai Cập) tuyên bố trên bản tin công giáo Thụy Sĩ cho biết: “ Dù yếu nhưng ngài “am tường mọi sự”. Đức Bênêđictô XVI đã tiếp Giám mục Samaan vào đầu tháng 9 tại Đan viện Mẹ Giáo hội ở Vatican. Cuộc nói chuyện kéo dài 45 phút và Đức Bênêđictô XVI đã hỏi Giám mục Samaan các vấn đề khác nhau của Giáo hội Ai Cập, nhất là đối thoại với các người hồi giáo và đại học Al-Azhar, một cơ quan thẩm quyền rất cao của người hồi giáo sunnit. Cơ quan đã cắt đứt bang giao với Tòa Thánh năm 2011, bang giao này được nối lại dưới triều Đức Phanxicô.

Từ ngày 1 đến 3 tháng 9, một nhóm cựu sinh viên của giáo sư thần học Ratzinger đã có buổi họp suy tư về chủ đề “Bách hại tín hữu kitô và tử đạo” ở Rôma. Theo lời đề nghị của tổ chức Giúp đỡ Giáo hội đang gặp Khó khăn (Aide à L’Église en Détresse), các cựu sinh viên của giáo sư Joseph Ratzinger đã mời Giám mục Kyrillos William Samaan đến nói chuyện về tình trạng của các tín hữu ở Ai Cập, họ bị áp lực căng thẳng rất nặng của những người hồi giáo.

Ngày 23 tháng 9, trang thông tin Đức Mittelbayerische cho biết bây giờ Đức Bênêđictô XVI yếu, không thể dâng thánh lễ một mình. Tổng Giám mục Georg Ganswein, chủ tịch Phủ giáo hoàng và là thư ký đặc biệt của ngài giúp ngài dâng thánh lễ.

Hình: Đức Bênêđictô XVI trong lần gặp Thượng phụ chính thống Nga Hilarion ngày 26 tháng 9-2017