Đức Phanxicô mong có thêm nhiều nước mở cửa với người di dân

92

fr.radiovaticana.va, 2017-10-01

“Rất nhiều người không biết các con nên họ sợ”. Đó là lời mở đầu khi Đức Phanxicô gặp các người tị nạn ở trung tâm Hub thuộc giáo xứ  Bologne sáng chúa nhật 1 tháng 10. “Cha muốn nhìn con mắt của các con trong con mắt của cha”, Đức Phanxicô bày tỏ sự gần gũi của mình với các người tị nạn, khi đến trung tâm, ngài bắt tay từng người một. Vì theo ngài, chỉ có sự gần gũi, tình bằng hữu và lòng thương xót mới thật sự làm cho chúng ta hiểu được nỗi khổ và các vấn đề của người di dân; khi đó mới không có những lời phê phán “lạnh lùng, cay nghiệt” xem người anh em là kẻ thù. Ngài khẳng định: “Sự hội nhập bắt đầu bằng sự nhận biết”, ngài kêu gọi giúp đỡ người di dân trong việc hội nhập họ vào cộng đoàn, và kêu gọi người di dân tìm hiểu văn hóa của nơi họ nhập cư và tôn trọng luật lệ ở đây.

Cũng trong dịp này ngài cám ơn tất cả những ai tạo điều kiện thuận lợi để giúp người di dân, ngài giải thích, công việc này đòi hỏi lòng quyết tâm và sự phân định, cũng như một hệ thống minh bạch để ngăn các vụ khai thác và làm biến chất, nhất là khi làm những chuyện này trên người nghèo, đó là chuyện không thể chấp nhận được. Lời của Đức Phanxicô nói ở giáo xứ Bologne cũng là lời ngài muốn nói với cộng đoàn quốc tế: “Cần có thêm nhiều nước có những chương trình giúp hỗ trợ việc đón nhận, tư nhân cũng như cộng đồng, mở các hành lang nhân đạo cho những người tị nạn đang ở trong tình trạng khó khăn”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô thân tình bắt tay từng người tị nạn ở trung tâm tạm cư Hub vùng Bologne.