“Kiểu này là giảng cho chính minh!”

327

Trích sách “Lời và Giai thoại của Cha Thánh Piô”, Linh mục Constantino Capobianco. Nxb. Résiac

Khi có dịp và khi thấy cần phải nhắc nhở, Cha Thánh Piô thường rất nghiêm khắc với tất cả mọi người, nhất là với người thân cận nhất của mình.

Tôi không còn nhớ rõ năm nào, nhưng đó là một ngày 10 tháng 9 ở San Giovanni Rotondo. Ngày hôm đó, tượng Đức Mẹ Đầy Ơn Phước được long trọng rước đến đây nhân dịp cả nước làm Tuần Cửu nhật kính Đức Mẹ và ngày lễ là ngày 8 tháng 9.

Ảnh Phép lạ được đưa vào nhà thờ lúc 10h30, nhà thờ đông nghẹt người không thể chen chân được. Linh mục Tarcisio de Cervinara là nhà thần học về tín điều và Sách Thánh cử hành thánh lễ. Sau bài Phúc Âm, ngài giảng một bài giảng thật hay dài 45 phút, trong bài giảng ngài nhắc lại Truyền thống, Tổ phụ, Thần học và Sách Thánh.

Đến trưa, chúng tôi, linh mục Tarcisio, bác sĩ Sanguinetti, tôi và một vài người khác nữa họp nhau ở phòng số 1 để chào Cha Piô. Bác sĩ Sanguinetti lên tiếng khen bài giảng của linh mục Tarcisio; nhưng Cha Piô, người rất thương linh mục Tarcisio, cắt lời ngay: “Có một vài bài giảng tôi không hiểu dùng để làm gì… kiểu này là giảng cho chính mình!”

Bác sĩ Sanguinetti im lặng; cha Tarcisio luôn tôn kính nghe lời trách của Cha Piô.

Cha Piô có lý. Ai có thể theo dõi và hiểu được bài giảng này?

Marta An Nguyễn dịch