Các bài đã đăng về Cha Thánh Piô

1527

Các bài đã đăng về Cha Thánh Piô

Nhân ngày lễ Cha Thánh Piô 23-9, chúng tôi xin mời các bạn đọc lại một số bài về Cha Thánh Piô, người luôn ở bên cạnh những ai đang bệnh tật, đau khổ về mặt thể xác cũng như tinh thần ở thế gian này.

Các phép lạ đầy hài hước của Cha Pio

Các phép lạ hiện đại ít được biết của Cha Piô

Những người cộng sản đến với Cha Piô

Các lời nói hóm hỉnh của Cha PiôMột ngày với Cha Piô

Thánh lễ cuối cùng của Cha Thánh Piô

“Quả tim nóng bỏng của Chúa” nơi Cha Piô

Đâu là các mối dây nối Đức Phanxicô với Cha Thánh Piô?

Một ngày với Cha Piô

Khuôn mặt Cha Piô lại hiện ra thêm một lần nữa

Mười lăm lời khuyên của Thánh Padre Piô cho những ai đang đau khổ

Vì sao Cha Thánh Piô có thể là vị thánh hoàn hảo ở kỷ nguyên Đức Phanxicô?

Linh mục Giovanni Mezzadri kể làm sao Cha Piô đã giúp mình vào chủng viện

Mười lăm lời khuyên của Thánh Padre Piô cho những ai đang đau khổ

Các bài trong sách Lời hay ý đẹp của Cha Piô

Lời nói đầu sách “Lời hay ý đẹp của Cha Piô”

Một tầm nhìn đáng kể

Một buổi sáng tháng 9 năm 1918

Từ mọi phía (4/4)

Từ mọi phía (3/4)

Từ mọi phía (2/4)

Từ mọi phía (1/4)

Một cái nhìn thấu suốt (4/4)

Một cái nhìn thấu suốt (3/4)

Một cái nhìn thấu suốt (2/4)

Một cái nhìn thấu suốt (1/4)

Đi khắp thế giới (6/6)

Đi khắp thế giới (5/6)

Đi khắp thế giới (4/6)

Đi khắp thế giới (3/6)

Đi khắp thế giới (2/6)

Đi khắp thế giới (1/6)

Con đường sức khỏe (7/7)

Con đường sức khỏe (6/7)

Con đường sức khỏe (5/7)

Con đường sức khỏe (4/7)

Con đường sức khỏe (3/7)

Con đường sức khỏe (2/7)

Con đường sức khỏe (1/7)

Hành khất của thế giới bên kia

Thân thuộc với Thiên thần hộ thủ

Là bạn chí cốt với “con quỷ Barbablù” (2/2)

Là bạn chí cốt với “con quỷ Barbablù” (1/2)

Nhập ngủ

Kết luận – Cha Thánh Piô

Các bài trong sách Bí mật của Cha Piô

Cha Piô là ai?

Hàng triệu phép lạ

“Cô con gái nhỏ” của Cha Piô và Wojtyla (4/4)

“Cô con gái nhỏ” của Cha Piô và Wojtyla (3/4)

“Cô con gái nhỏ” của Cha Piô và Wojtyla (2/4)

“Cô con gái nhỏ” của Cha Piô và Wojtyla (1/4)

Ali Ağca và “cô bé” của Cha Piô (4/4)

Ali Ağca và “cô bé” của Cha Piô (3/4)

Ali Ağca và “cô bé” của Cha Piô (2/4)

Ali Ağca và “cô bé” của Cha Piô (1/4)