Giám mục Xavier Malle: “Đức Phanxicô như người cha gia đình”

206

Giám mục Xavier Malle: “Đức Phanxicô như người cha gia đình”

Ngày thứ năm 14-9, Đức Phanxicô tiếp các tân giám mục vừa được phong chức trong năm vừa qua tại Phòng Clementina, Dinh Tông Tòa, trong dịp các tân giám mục về dự khóa đào tạo tuần này ở Rôma.

cath.ch, Xavier Le Normand, 2017-09-14

Ngày 8 tháng 4 năm 2017, Đức Giám mục Xavier Malle được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Gap và Embrun (Pháp). Ngài là một trong số 114 tân giám mục được Đức Phanxicô tiếp ngày thứ năm 14 tháng 9 – 2017. Giám mục trả lời cho hãng tin I.MEDIA về việc thường huấn và về lời khuyên giữ đức khiêm tốn của Đức Phanxicô.

I.MEDIA: Trước các tân giám mục, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến đức khiêm tốn. Cha cảm nhận lời khuyên này như thế nào?

Giám mục Xavier Malle: Chủ đề của trọn buổi hội thảo là phân định dưới tất cả mọi khía cạnh. Đức khiêm tốn là nền tảng của phân định, không có đức khiêm tốn thì mọi sự bị hoen nhiễm từ gốc. Nếu chúng ta để tính kiêu ngạo len vào trong phân định thì phân định bị hoen nhiễm. Chính trong những chuyện rất cụ thể như vậy mà Đức Phanxicô đã có lý. Là giám mục, là thường xuyên có những phân định cần đặt ra, trước hết là trong đoàn thể, nhưng sau đó thì chính mình phải lấy quyết định. Và tính kiêu ngạo không được len vào đây. Trong phân định của chúng ta, làm thế nào để chúng ta sẵn sàng với Thần Khí? Kiêu ngạo có thể là một cản trở. Phải lắng nghe Thần Khí, lắng nghe những gì Chúa muốn. Các quyết định đôi khi rất quan trọng, nó có thể đụng đến đời sống giáo dân một cách cụ thể. 

Cha hiểu sự đòi hỏi của Đức Phanxicô đối với các giám mục như thế nào?

Đức Giáo hoàng giống như người cha gia đình. Ngài muốn mỗi người trong chúng tôi được tốt hơn. Đòi hỏi của ngài cũng chính là đòi hỏi chúng tôi thấy trong chính lời của Chúa Kitô. Ngài nói những chuyện rõ ràng và đó là điều rất hay. Dù sao, chúng tôi không cảm thấy ngài như “ông kẹ”, ngài có một lòng nhân hậu cao cả. Khi tôi gặp ngài ngay sau khi tôi được phong giám mục, ngài nói với tôi hai chuyện: “Con hãy là người cha đối với các linh mục của con” và “con hãy gần giáo dân”. Ngài nhấn mạnh nhiều đến sự gần gũi này.

Sáng nay Đức Phanxicô đã nhắc đến “văn hóa và lòng mộ đạo của giáo dân”. Ngài đánh động tôi khi ngài nói đến lòng mộ đạo bình dân, ngài nhấn mạnh rất nhiều ở điểm này. Và đúng vậy, nước Pháp đã quá trí thức hóa đức tin, chúng ta thường khinh giáo dân khi thấy họ chạm vào tượng Đức Mẹ ở hang đá Lộ Đức, hoặc làm dấu thánh giá với dầu thánh Đức Mẹ Laus. Sự gần gũi với giáo dân được thể hiện qua sự tôn trọng các hành vi tôn kính của đức tin bình dân. Và cũng đúng cho chúng tôi, các giám mục trẻ, bởi vì không phải lúc nào chúng tôi cũng hiển nhiên tìm được quan điểm đúng. Giáo dân là những người hạnh phúc khi gặp chúng tôi, phải để họ làm, phải để giáo dân chạm vào. Thật ra đây là lòng quảng đại khi để giáo dân làm chứ không phải kiêu ngạo. 

Cha giữ lại gì ở khóa hội thảo cho các tân giám mục?

Chúng tôi làm việc nhiều trong tuần hội thảo. Nhưng vượt lên công việc tri thức, chúng tôi ý thức mình là thành viên của hàng  giám mục, của giám mục đoàn. Chúng tôi không thu hẹp theo kiểu ‘tôi và giáo phận của tôi’, chúng tôi có trách nhiệm hoàn vũ. Và cuối cùng, Đức Giáo hoàng đã nói khi thấy chúng tôi: “Đây là Công đồng Vatican III!”. Có một trách nhiệm hoàn vũ của các giám mục. Các buổi gặp gỡ lớn như thế này giúp chúng tôi ý thức, giúp chúng tôi cầu nguyện thêm nữa cho Giáo hội.

Giám mục Xavier Malle sinh ngày 14 tháng 9 -1965 tại Valenciennes (miền Bắc nước Pháp).

Chịu chức linh mục ngày 2 tháng 7 –  2000, giáo phận Tours.

Được đề cử giám mục giáo phận Gap ngày 8 tháng 4 – 2017.

Được phong giám mục ở Gap ngày 11 tháng 6 – 2017.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hình ảnh buổi Đức Phanxicô tiếp các tân giám mục ngày thứ năm 14 tháng 9-2017 tại Sảnh phòng Clementina, Dinh Tông Tòa.