Điện sốc của chuyến đi Colombia của Đức Phanxicô

276

famillechretienne.fr, Xavier Le Normand, 2017-09-13

Chuyến đi của Đức Phanxicô đến Colombia từ 6 đến tháng 11 vừa qua đã có một vị thuốc sốc: hòa giải giữa đức tin và đời sống. Sau 60 năm nội chiến, năm ngoái Colombia đã có một thỏa hiệp hòa bình với đối thủ chính, Lực lượng Cách Mạng Vũ Trang (Farc), một lực lượng vũ trang mát-xít. Và ngoại giao Tòa Thánh đã đóng góp rất nhiều trong các thỏa hiệp này. Nhưng ngoại giao và các thỏa hiệp cũng chưa đủ. Đích thân Đức Giáo hoàng đến Colombia, ngài muốn trước tiên người Colombia hòa giải với nhau. Các nạn nhân, các du kích quân, các chiến sĩ, tất cả phải “làm bước trước” và dĩ nhiên, hàng đầu phải là các nạn nhân, họ phải chấp nhận tha thứ.

Trong một buổi cầu nguyện giải hòa xúc động ở Công viên Las Malocas, Villaviciencio ngày 8 tháng 9-2017, Đức Phanxicô van nài: “Colombia, hãy mở lòng ra dân của Chúa và hãy để mình được giải hòa”. Để được vậy, trong suốt chuyến đi, ngài nhấn mạnh cần phải học lại giá trị tuyệt đối của đời sống con người, từ khi được thụ tạo cho đến hơi thở tự nhiên cuối cùng. Tóm lại, phải tái phù hợp với các nguyên tắc Tin Mừng, giải hòa với đức tin công giáo ở một nước có 94% là người công giáo.

Đây là giải hòa thứ nhì. Nghịch lý ở Colombia, một trong những nước công giáo nhất thế giới, nhưng bạo lực lại đạt đến cực điểm với trên ba trăm ngàn người chết kéo dài hơn một nửa thế kỷ nội chiến. Từ sự kiện này, để hủy sự mâu thuẫn giữa đức tin được tuyên xưng, kể cả người mafia cũng tuyên xưng, và đời sống hàng ngày, Đức Giáo hoàng đã chứng tỏ trong cương vị chủ chăn của mình, ngài đã có yêu cầu cao với các con chiên, trước hết là các giám mục. Hãy gần với các linh mục của mình, căn bản ngài nói, “họ cần cảm thấy mình có một người cha”. Ngài nói thêm: “Sự đào tạo họ phải là ưu tư thường xuyên của chúng ta, nếu không họ sẽ bị “mất định hướng nội tâm”.

Với tất cả giám mục Nam Mỹ, vì ở đây Đức Giáo hoàng nói với tất cả giám mục ở phần châu lục này, ngài xin họ tìm lại “niềm say mê”, “trau dồi sự kết hiệp” với Chúa để tìm lại trọng tâm sứ vụ của Giáo hội. Và nhất là truyền lại cho giới trẻ lòng “can đảm của hy vọng”. Làm một cách cụ thể.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch