Cha ở đây để khóc với các con

146

“Cha ở đây không phải để nói nhiều, nhưng để gần với các con, để được nhìn vào mắt các con, để nghe các con, để mở tâm hồn cha ra với chứng từ của đức tin, của đời sống chúng con. Và nếu các con cho phép, cha mong muốn được ôm các con vào lòng và, nếu Chúa ban ơn, vì đây là một ơn, cha muốn khóc cùng các con, cha mong muốn chúng ta cùng cầu nguyện với nhau, và chúng ta tha thứ cho nhau – cha cũng phải xin tha thứ – và như thế, cùng nhau, chúng ta mới có thể nhìn và đi tới đàng trước với đức tin và với hy vọng.

Đức Phanxicô trong buổi hòa giải ở Công viên Las Malocas, Villaviciencio, Colombia 8-9-2017.