Nguyệt san Osservatore Romano: Phụ nữ và phân định

124

Nguyệt san Osservatore Romano: Phụ nữ và phân định

 

fr.zenit.org, KurianRome, 2017-09-01

Phụ nữ và áp dụng phân định của họ qua các thời đại, đó là chủ đề số tháng 9 năm 2017 của nguyệt san “Phụ nữ, Giáo hội, Thế giới, (donne chiesa mondo) của báo Osservatore Romano. Để có một “áp dụng phân định gắn liền hơn với sự lắng nghe các sự kiện trong cuộc sống, các chuyện nhỏ nhỏ”.

Trong bài xã luận, bà Lucetta Scaraffia tự hỏi: “Chúng tôi tự hỏi không biết các phụ nữ, trong quá trình lịch sử đã có thể thực hành phân định, có nghĩa là họ có tự do để có một chọn lựa theo ý thức của họ không”.

Nhà sử gia người Ý nhắc lại: “Phân định là suy nghĩ trong lòng mà mỗi con người được gọi để làm, để hiểu đâu là ý Chúa trong những giai đoạn quan trọng của đời mình, để cùng chọn lựa với Chúa”.

Bà giải thích thêm: “Câu chuyện của Mary Ward ở nước Anh vào thế kỷ 17, người đã muốn áp dụng phương pháp phân định của thánh I-Nhã trong dòng nữ của mình, đã cho biết công việc này khó khăn biết chừng nào. Đối với phụ nữ, mà cuộc đời luôn được người khác vạch trước và chọn lựa cho họ, đa số họ ‘buộc’ phải theo các quyết định của những người đàn ông mà họ thuộc về”.

“Nhưng, bà Lucetta Scaraffia nhấn mạnh, nếu chúng tôi cho phân định một ý nghĩa tối hậu, nếu chúng tôi xem phân định như một lối hành động ý thức hơn, chăm chú hơn để sống cuộc sống người kitô hữu, thì khi đó phụ nữ chúng tôi sẽ luôn áp dụng phân định. Nếu, như đan sĩ Enzo Bianchi đã viết, phân định là ơn của Thần Khí cho tất cả mọi tạo vật và nếu, để đón nhận ơn, chỉ cần ‘nhìn, nghe và suy nghĩ’, thì làm sao lại có thể loại phụ nữ ra khỏi ơn phân định được?”

Bà cho rằng: “Làm cho phụ nữ biết khả năng này, có nghĩa là mở ra để khám phá một linh đạo phụ nữ, có nghĩa là cách áp dụng phân định gắn kết với việc lắng nghe các sự kiện trong cuộc sống, trong những chuyện nho nhỏ. Điều này có nghĩa là phân định theo một cách khác hơn, nhưng cũng phong phú như cách của nam tính. Và đó cũng là một cách đi ra khỏi hình thức tự quy mà Đức Phanxicô thường lên án trong ngôn ngữ nhà đạo, để khám phá các nguồn tri thức tâm linh khác”.

Marta An Nguyễn chuyển dịch