Cha Piô là ai?

277

Trích sách “Bí mật của Cha Piô”, Antonio Socci, Nxb Pierre Téqui  

Tôi nghĩ, để làm cho các giám chức xấu hổ, họ như những con chó không thể sủa, mà Thiên Chúa muốn, trước khi tận thế cứu được nhiều tâm hồn nhờ những người đơn sơ và nghèo hèn này. Jacques de Vitry

Jacques de Vitry là người đồng thời và là người viết tiểu sử của Thánh Phanxicô Axixi, ông ở Pérousse trong kỳ Mật Nghị 1216; ở đây ông gặp các môn đệ đầu tiên của Thánh Phanxicô và câu này là câu nói về họ.

Con người này được chọn một cách đặc biệt từ khi sinh ra. Trong một bức thư ngài gởi cha thiêng liêng của mình năm 1922, ngài thố lộ: “Từ khi tôi sinh ra, Chúa Giêsu đã

tỏ hiện trên tôi (…) những dấu chỉ của một định mệnh đặc biệt: Ngài cho tôi biết, không những Ngài là Đấng cứu tôi, ân nhân cao cả của tôi, nhưng ngài còn là người bạn tận tân, chân thành, trung tín, người bạn tâm giao, mãi mãi và vô tận trong yêu thương, là nguồn an ủi, niềm vui, trợ lực, là tất cả gia sản của tôi”. Một điềm báo trước đặc biệt. Cho một sứ mệnh duy nhất. Nhưng chọn lựa từ khi mới sinh này có nghĩa là gì?

Nello Castello và Stefano Manelli thấy trong một trang của tiến sĩ Giáo hội, Thánh Phanxicô Salê chiếu sáng cho chúng ta ở điểm này: “Thiên Chúa đã hoạch định trước tiên cho Mẹ cực thánh của mình một nháy mắt tình yêu của Chúa Con, (…) không những Ngài gìn giữ Mẹ như gìn giữ các thiên thần khỏi mọi tội, nhưng còn khỏi mọi hiểm nguy của tội, tất cả mọi xa lánh và làm chậm đi tình yêu cực thánh. (…) Thiên Chúa cũng đặt định các ân huệ khác cho một nhóm nhỏ rất hiếm các tạo vật mà Ngài muốn đặt ra ngoài hiểm nguy của án phạt, nhất là Thánh Gioan Tẩy giả, và có thể là tiên tri Giêrêmia và một vài người khác, mà Chúa Quan Phòng đã chăm sóc từ trong dạ mẹ của họ, và từ đó đã ban ân sủng đời đời để họ luôn kiên định trong tình thương của Ngài (…) và những tâm hồn này, so với các tâm hồn khác, như các nữ hoàng luôn đội triều thiên của đức ái, họ ở hàng chính trong tình yêu của Đấng Cứu Chuộc, sau Mẹ của Ngài, Đấng là Nữ vương của các nữ vương”.

Như thế Cha Piô được chọn ngay từ khi mới sinh để dự trù cho một “sứ mệnh rất lớn”. Có thể sứ mệnh lớn lao này có thể so sánh với sứ mệnh của tiên tri Giêrêmia và Thánh Gioan Tẩy giả chăng? Hai nhân vật này là hai người loan báo hai sự kiện thiết yếu của lịch sử Cứu độ: người đầu tiên loan báo lời hứa Giao ước Mới; người thứ nhì loan báo sự thành tựu Giao ước này, có nghĩa là Chúa Giêsu, Giao ước Mới, nước Chúa trị đén. Như thế sứ mệnh của Cha Piô là sứ mệnh nào? Thời buổi nào là thời buổi của chúng ta?

Cleonice Morcaldi đã trả lời câu hỏi này với sự thông minh của quả tim: “Đó luôn là Chúa Giêsu, trong tòa giải tội, trên bàn thờ, trong lúc nói chuyện, trong cầu nguyện. Tâm hồn chúng ta không lầm khi thấy Chúa Giêsu nơi Cha Piô; vì thế các tâm hồn này không bao giờ chiêm ngắm cha cho đủ, họ không thể tách ra khỏi cha và do đó, cha đã la hét chúng tôi, tỏ ra nghiêm khắc để tách chúng tôi ra xa; và khi xa cha, chúng tôi đau khổ như tử đạo! Thưa cha, cha đã có lý khi cha nói: “Tôi là người làm cho tâm hồn bứt rứt” vì cha có trong cha Đấng Toàn Năng, Đấng Cứu Chuộc yêu quý của chúng ta. Cha là nhà tạm của Chúa Giêsu (…) Chúng ta chưa đủ ý thức để thấy, đàng sau tên Cha Piô ẩn giấu người con đẹp nhất trong các người con, Đấng trong Đức Mến vô tận của mình đã muốn đi trở lại giữa những người mà Ngài đã cứu. Trước khi chết, Ngài đã sống ở Palestina. Và tại đây, nước Ý, Ngài đã sống một cách hữu hình, hai mươi thế kỷ sau khi Ngài chết”.

Marta An Nguyễn dịch