Vì sao các chính trị gia nên đọc Thánh Kinh

163

Vì sao các chính trị gia nên đọc Thánh Kinh

rcf.fr, Christophe Henning, 2017-07-28

Theo Linh mục Paul Valadier các sách Kinh Thánh chất chứa khôn ngoan minh triết, tri thức và kinh nghiệm, khôn ngoan này nhằm cảnh giác cho những người nắm quyền lực khỏi lạm dụng quyền của mình để trở nên độc tài.

 

Trong quyển sách “Khôn ngoan kinh thánh, khôn ngoan chính trị” (Sagesse biblique, sagesse politique, nxb Salvator) linh mục Dòng Tên, triết gia Paul Valadier đối chiếu thực tế chính trị của xã hội đương đại với khôn ngoan kinh thánh vượt lên khuôn khổ của các tín hữu: “Kinh Thánh chứa cả một kho tàng minh triết, chúng ta cẩn thận đứng đánh giá thấp các giá trị của nó”. Một lời mời gọi để nhận định giữa quyền lực và quyền uy và suy nghĩ về sự dấn thân về mặt chính trị để phục vụ lợi ích chung. 

Thánh Kinh dạy cho chúng ta, trong lãnh vực chính trị các thiện hướng tốt nhất có thể trở nên tệ nhất

Các chính trị gia cần đọc Thánh Kinh

Các câu chuyện của ông Nôê, của vua Đavít, vua Salomon có thể bị xem là những câu chuyện qua xưa cổ. Đó là cái nhìn biện minh cho các chính trị gia không muốn  quan tâm đến Thánh Kinh. Nếu khôn ngoan thánh kinh làm phong phú cho chính trị thì xã hội thế tục có thể tự đứng vững.

Theo Linh mục Paul Valadier các sách Thánh Kinh chất chứa khôn ngoan minh triết, tri thức và kinh nghiệm, khôn ngoan này nhằm cảnh giác cho những người nắm quyền lực khỏi lạm dụng quyền của mình để trở nên độc tài. 

Khôn ngoan thánh kinh chống lại cám dỗ trở nên độc tài

Các đề nghị của Linh mục Paul Valadier không cho rằng, trong Thánh Kinh có những lời dạy phải theo từng chữ để thay “Hiến chế hay điều chỉnh luật lệ của chúng ta”, đó là tư thế của trào lưu chính thống. Điều hữu ích cho chúng ta trong Kinh Thánh ở thế kỷ 21 này – hữu ích và gây cảm hứng – là sự “thông minh về các sự”.

Chúng ta thấy điều này trong các sách Cựu Ước và Tân Ước, nó giúp chúng ta “cảnh giác chống lại các cám dỗ liên tục, những cám dỗ của mọi thời”. Và nhất là cám dỗ của chủ nghĩa toàn trị. Đôi khi chỉ cần một chút. Linh mục Valadier nhắc lại, một lắng nghe kín đáo các trao đổi điện thoại của chúng ta thì sẽ làm dễ dàng và lối cuốn.

Khôn ngoan thánh kinh, các thất bại của con người

Ngày nay người ta thương hay dễ dàng và chế giễu tội tổ tông. Trong tác phẩm của mình, Linh mục Paul Valadier triển khai tỉ mỉ: theo cha, đây là bài học chủ yếu cho các chính trị gia của chúng ta. Đối với linh mục, điều cần thiết phải luôn giữ trong đầu, Thánh Kinh dạy cho chúng ta trong lãnh vực chính trị các thiện hướng tốt nhất có thể trở nên tệ nhất. Chính xác, linh mục cho rằng, ngược với triết lý của Thời Ánh Sáng, cho rằng các khó khăn của con người có thể vượt lên khi người công dân được giáo dục. “Nếu người cộng sản đã có thể hình dung trong một chốc, hệ thống của họ có thể sai lệch, thì có thể họ đã ít giáo điều hơn, ít độc tài hơn là họ đã độc tài”.

Linh mục Paul Valadier, triết gia, Dòng Tên, thần học gia, tác giả của nhiều quyển sách về triết lý chính trị, cha là giáo sư danh dự của Trung tâm Sèvres. Cha là chủ bút báo Nghiên cứu (Etudes) trong nhiều năm. Chuyên gia về triết gia Nietzsche, cha làm việc không ngơi nghỉ về các vấn đề luân lý chính trị, đối thoại trong xã hội chúng ta.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch