Thánh lễ cuối cùng của Cha Thánh Piô

492

fr.aleteia.org, Mirko Testa/Mathilde Rambaud, 2015-09-23

Ngày 23 tháng 9-1968, Cha Thánh Piô về Nhà Cha. Trước hôm đó cha dâng thánh lễ cuối cùng mà hình ảnh ghi lại cho thấy giây phút sâu đậm của thời khắc duy nhất này.

Đó là ngày 22 tháng 9 năm 1968, cha dâng thánh lễ trọng thể nhân kỷ niệm 50 năm cha nhận dấu thánh. Cha nói trong thánh lễ: “Năm mươi năm tu trì, năm mươi năm đóng đinh cùng thập giá, năm mươi năm với ngọn lửa đốt cháy cho Chúa, cho các linh hồn mà Chúa đã chuôc lại”.

Cha Piô ngồi trên xe lăn vào nhà thờ, nhà thờ đông nghẹt người. Cha Piô khi đó đã rất yếu, cha thì thầm lời dâng Mình Máu Thánh Chúa và rất khó khăn khi đọc Kinh Lạy Cha.Sau thánh lễ, khi cha cố đứng dậy để ban phép lành cho giáo dân thì cha té vào tay cha Bill. Các tu sĩ đưa cha lên ngồi xe lăn để đẩy về phòng cha. Cha thánh từ giả giáo dân đang lo lắng, cha nói nhẹ nhàng: “Các con của cha, các con của cha…”.

Chiều hôm đó cha nhận phép xức dầu và vào lúc 2 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 9-1968, cha qua đời.

Xin mời các bạn xem một đoạn thánh lễ cuối cùng Cha Thánh Piô Pietrelcina dâng ở nhà thờ Santa Maria delle Grazie (Đức Mẹ đầy ơn phước).