Một ngày với Cha Piô

318

fr.aleteia.org, Arthur Herlin, 2016-06-05

Thánh lễ giải tội, ăn uống…  Xin mời các bạn xem đời sống hàng ngày của vị thánh ngoại hạng trong cuốn video quay từ những năm 1950.

Cùng với các bạn đồng tu, cuốn video cho thấy ngày làm việc thật dài của Cha Piô. Phải nói là cha “làm việc” 19 giờ một ngày trong nhà thờ! Tổng cộng có khoảng 20 triệu người tham dự các thánh lễ của cha và 5 triệu người xưng tội với cha.

Ngày 22 tháng 9 năm 1968, cha dâng thánh lễ trọng thể nhân kỷ niệm 50 năm ngày nhận dấu thánh, cha nói về chuyện này như sau: “Năm mươi năm tu trì, năm mươi năm đóng đinh cùng thập giá, năm mươi năm với ngọn lửa đốt cháy cho Chúa, cho các linh hồn mà Chúa đã chuôc lại”.

Chiều hôm đó cha nhận phép xức dầu và vào lúc 2 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 9-1968, cha qua đời.