Ý chỉ cầu nguyện của Đức Phanxicô tháng 7-2017

357

Ý chỉ cầu nguyện của Đức Phanxicô tháng 7-2017: Cầu nguyện cho những người xa đức tin kitô giáo. Ngài xin chúng ta cầu nguyện: “Để anh em xa đức tin của chúng ta có thể tìm lại được sự hiện diện của Thiên Chúa giàu lòng thương xót và nét đẹp của đời sống kitô qua lời cầu nguyện và chứng tá Tin Mừng của chúng ta”.