Video tuyệt vời của Đức Giáo hoàng, Đức Đạt Lai Lạt Ma và các nhà lãnh đạo tôn giáo lớn trên thế giới

498

fr.aleteia.org, Zelda Caldwell, 2017-06-24

Ngày 14 tháng 6 vừa qua, trong chiến dịch “Kết bạn” (Make friends), Đức Phanxicô đã tham dự vào một video để cổ động cho tình bằng hữu giữa các dân tộc và các tín hữu của các tôn giáo khác nhau.

Một trong các điều kiện cần thiết để thiết lập hòa bình trên thế giới là đối thoại giữa các người có tín ngưỡng khác nhau. Bàn tay đưa ra, thái độ tôn trọng hỗ tương, sự thông hiểu người khác là những yếu tố hun đúc tình bằng hữu giữa các dân tộc. Đó là thông điệp mà Đức Phanxicô và các nhân vật tôn giáo hàng đầu đã đưa ra vào ngày 14 tháng 6, trong khuôn khổ của chiến dịch “Kết bạn” (Make friends) theo sáng kiến của Viện Liên tôn giáo Elijah được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ.

Bên cạnh Đức Đạt Lai Lạt Ma, Đại Giáo sĩ Ai Cập, Đức Tổng Giám mục Canterbury, các giáo sĩ David Lau và Jonathan Sacks, Tu sĩ Hinđu Sri Sri Ravi Sankar và nhiều nhân vật lãnh đạo tôn giáo trên thế giới, Đức Phanxicô đã tham dự vào video này để cùng đưa ra cho tín hữu khắp các chân trời biết chiến dịch này.

Trong một video thứ nhì, Đức Phanxicô thảo luận với giáo sĩ Abraham Skorka, trong đó ngài kể lại trong hoàn cảnh nào tình bạn giữa hai người được hình thành khi ngài còn là giám mục ở Buenos Aires. Hai người đã cùng viết quyển sách Dưới đất cũng như trên trời, trong đó họ đối thoại về kitô giáo và do thái giáo. Họ cũng tham dự vào một chương trình truyền hình và các buổi nói chuyện về vấn đề này.

Lời nói của giáo sĩ Skorka rất mạnh: “Chính lòng mộ đạo của chúng tôi đã giúp chúng tôi phát triển một cuộc đối thoại thật sự sâu đậm, đã đánh động hai tâm hồn chúng tôi”. Giáo sĩ cho biết, đây là một “cuộc đối thoại trực tiếp và chân thành giữa hai người”. Lý do? “Tôn giáo và các giảng dạy của các tôn giáo chúng tôi.”

Đức Phanxicô cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải biết tạo một bầu khí thuận lợi cho việc đối thoại, phải tin tưởng lẫn nhau để mỗi bên cảm thấy mình được tự do diễn tả đức tin của mình. Đức Phanxicô giải thích: “Chúng ta biết, trong bất cứ cuộc thảo luận nào, theo tôi, điều thiết yếu nhất, không một ai trong chúng ta nhân nhượng với căn tính của mình. Nếu chúng ta nhân nhượng, đơn giản chúng ta không thể nói chuyện và như thế thì thật tai hại”.

Trang mạng của Viện Liên tôn giáo Elijah đăng rõ khẩu hiệu của minh: “Tình bằng hữu và hiểu biết nhau là thuốc giải độc cho tính tiêu cực và chia rẽ của xã hội”. Trụ sở chính của Viện Liên tôn giáo Elijah ở Israel và ở Dallas, bang Texas nước Mỹ. Chiến dịch “Kết bạn”  khuyến khích các tín hữu đi theo con đường này.

“Chúng tôi hy vọng thông điệp của các nhà lãnh đạo tôn giáo là tấm gương hiệp nhất và làm suy yếu các chia rẽ, thúc đẩy quý vị và các bạn của quý vị bàn thảo, quay về với những người chung quanh, những người không chia sẻ cùng đức tin với mình. Chúng ta hãy đi theo tấm gương này và loan truyền thông điệp này!”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch