Trong lời tựa quyển sách, Đức Phanxicô gọi tham nhũng thối nát là khối ung thư

185

CNA | Hannah Brockhaus

Trong lời tựa viết cho quyển sách của Hồng y Peter Turkson, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng tham nhũng thối nát là những khối u tác hại đến thế giới, và Giáo hội phải chiến đấu với nó, bằng cách chung tay với toàn xã hội, chữa trị bằng lòng thương xót.

“Chúng ta phải chung tay làm việc với nhau, dù là Kitô hữu hay không, dù có đức tin hay không, để chiến đấu với dạng phạm thượng này, với khối ung thư đè nặng cuộc sống chúng ta này.

Khẩn thiết cần chú tâm đến vấn đề này. Và vì thế chúng ta cần giáo dục và một nền văn hóa thương xót, cần sự cộng tác của tất cả mọi người theo năng lực, tài năng, và sự sáng tạo của mình.”

Đây là những lời của Đức Giáo hoàng viết trong lời tựa cho quyển sách Corrosion của Hồng y Turkson, trưởng Thánh Bộ Cổ Võ Sự Phát Triển Con Người Toàn Diện, phát hành vào ngày 15-6.

Quyển sách này là bài phỏng vấn dài với hồng y Turkson.

Đức Phanxicô viết rằng, “Từ ‘thối nát’ trong gốc tiếng Ý, có nghĩa là ‘sự giằng xé, rạn vỡ, mục rữa và phân hủy.’ Có thể hiểu cuộc đời của một con người qua những mối quan hệ của họ: với Thiên Chúa, với người lân cận, với tạo vật.

Mối liên hệ ba chiều này, thể hiện ý nghĩa cho hành động của người đó, và rộng hơn là cho cả cuộc đời người đó. Nhưng nó đã bị hủy hoại bởi sự thối nát.

Khi chúng ta tôn trọng những mối liên hệ này, thì chúng ta sống thành thật, có trách nhiệm, và làm việc vì lợi ích chung. Nhưng khi có sự thối nát, thì cuộc đời chúng ta bị xé toạc. Do đó, tham nhũng thể hiện một dạng đời sống rối loạn của một người thối nát.

Và chuyện này tác động đến toàn xã hội.

Ví dụ như, đâu là gốc rễ của nạn bóc lột, biến chất, buôn người, buôn vũ khí, buôn thuốc phiện, bất công xã hội, thiếu tinh thần phục vụ? Đâu là gốc rễ của nạn nô lệ, thất nghiệp, bỏ mặc lợi ích chung và tự nhiên?

Tham nhũng thối nát là một vấn đề văn hóa nghiêm trọng cần phải giải quyết.

Nhưng để giải quyết nó, chúng ta phải hiểu các dạng khác nhau của thối nát, chứ không chỉ là dạng tham nhũng chính trị, bởi thối nát còn tác hại đến những người bình thường.

Ví dụ như, sự thối nát của chúng ta có thể là thói thế tục hóa những sự thiêng liêng, có thể là sự lãnh đạm, giả hình, chủ nghĩa kẻ chiến thắng, chỉ muốn chạy theo tinh thần thế gian.”

Trong quyển sách, Hồng y Turkson giải thích về nhiều dạng thối nát, tập trung vào những gốc rễ của thối nát, “vốn bắt nguồn từ lòng người, nơi tất cả mọi người.”

Ngài nói rằng, “Thật vậy, tất cả chúng ta đều chịu cám dỗ thối nát, ngay cả khi chúng ta nghĩ mình đã thắng được nó, rồi nó cũng sẽ lại xuất hiện lại để cám dỗ chúng ta tiếp.”

Hồng y Turkson chỉ ra nhiều loại thối nát, bao gồm thối nát về đường thiêng liêng, về văn hóa, chính trị và tội ác, cũng như nhiều cách thức khác nhau mà chúng dùng để len lỏi vào cuộc đời chúng ta.

Và Đức Giáo hoàng cũng nói rằng, “Giáo hội phải lắng nghe, phải đứng dậy và hướng về những nỗi đau khổ cũng như hy vọng của con người với một lòng thương xót, và phải làm thế mà không e ngại phải thanh luyện chính mình, không ngừng tìm cách cải thiện mình.

Henri de Lubac đã viết rằng, mối nguy lớn nhất cho Giáo hội chính là sự trần tục hóa thiêng liêng, chính là sự thối nát, một thứ còn nguy hại hơn cả bệnh cùi.

Và với nhận thức này, chúng ta, những con người của Giáo hội, phải tiến tới, phải đồng hành với nhân loại đau khổ, nhất là những người bị đè nén dưới ách của tội ác và sự thối nát, tham nhũng.

Để chiến đấu chống lại những con đường mà thối nát len lỏi vào cuộc đời mình, chúng ta phải chung tay làm việc. Chúng ta như những bông tuyết, nhưng nếu chung tay lại, chúng ta sẽ là một cơn bão tuyết, là một chuyển động mạnh mẽ và mang tính xây dựng.

Đây chính là chủ nghĩa nhân văn mới, cuộc phục hưng mới chống lại sự thối nát mà chúng ta có thể làm được với một tinh thần ngôn sứ táo bạo.

Vẻ đẹp có thể biến đổi tội lỗi và thối nát. Vẻ đẹp này không phải kiểu son phấn, nhưng là một tinh thần đặt con người vào vị trí trung tâm, để chúng ta nhìn ra được mọi sự bất công đang xảy ra với con người.

Vẻ đẹp này luôn đi cùng với công lý. Do đó, chúng ta phải lên tiếng về sự thối nát, phải lên án ma quỷ, phải hiểu được nó và có ý chí sẵn sàng xoa dịu người đau buồn, tìm kiếm một vẻ đẹp mang tính biến đổi.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch