“Cuộc thảo luận quốc tế về tham nhũng” được tổ chức tại Vatican

156

“Cuộc thảo luận quốc tế về tham nhũng” được tổ chức tại Casina Pio IV, trụ sở của Giáo hoàng Học viện khoa học, Vatican, để phục vụ cho việc phát triển con người toàn diện.

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2017-06-13

Ngày 15 tháng 6, Bộ Phát triển Con người Toàn diện sẽ tổ chức một buổi “thảo luận quốc tế về tham nhũng” tại Vatican. Đây là chủ đề thường được Đức Phanxicô nhắc đến để cảnh báo chống cám dỗ này ở mọi tầng lớp của xã hội và Giáo hội.
Ngày thảo luận sẽ được diễn ra ở Casina Pio IV, vườn Vatican, trụ sở chính của Giáo hoàng Học viện khoa học xã hội, cơ quan đồng tổ chức sự kiện này. Nhóm tham dự gồm tín hữu kitô và không kitô, các nhân vật trong Giáo hội và thể chế, các quan tòa, các đại diện của cảnh sát, của các phong trào và tổ chức, các ký giả, các chuyên gia và các nạn nhân của các trọng tội.

Bản thông báo của ban tổ chức giải thích: “Đây là buổi họp đầu tiên của một nhóm quốc tế để suy nghĩ về vấn đề toàn cầu này, kể cả việc chòng chéo phức tạp giữa mafia và các tổ chức tội ác”.

Kết thúc ngày thảo luận là chuyến thăm Nhà Nguyện Sixtine và phòng Ký Tên ở Dinh Tông Tòa, “để, qua nét thẩm mỹ của di sản nghệ thuật, nêu bật tầm quan trọng của chức năng giáo dục trong việc dấn thân vì công chính và chống tham nhũng”.

Trong ngày gặp gỡ sẽ có một cuộc họp báo, có sự tham dự của các đại sứ tại Tòa Thánh. Cùng ngày, một quyển sách-phỏng vấn của hồng y Peter K.A. Turkson, chủ tịch Bộ Phát triển Con người Toàn diện sẽ được phát hành, quyển sách được Đức Phanxicô viết lời tựa và có tựa đề “Ăn Mòn” (Corrosione).
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Casina Pio IV, vườn Vatican, trụ sở chính của Giáo hoàng Học viện khoa học xã hội