Đức Phanxicô khuyến khích phụ nữ dấn thân vào các lãnh vực mới trong xã hội

175

Đức Phanxicô gặp một nhóm phụ nữ trong lần viếng thăm giáo xứ Saint-Pierre Damien, ngày 21 tháng 5-2017. – REUTERS

Radio Vatican, Cyprien Viet, 2017-06-09

Trưa thứ sáu 9 tháng 6, Đức Phanxicô đã phát biểu trước các thành viên của Hội đồng giáo hoàng Đối thoại Liên tôn họp tại Rôma trong kỳ họp khoáng đại thường niên của họ. Năm nay cuộc họp có chủ đề: “Vai trò của phụ nữ trong việc giáo dục tình huynh đệ phổ quát”, Đức Phanxicô nhắc lại, đây là chủ đề có tầm quan trọng hàng đầu cho con đường của nhân loại tiến đến tình huynh đệ và hòa bình.

Đức Phanxicô đưa ra ba khía cạnh chủ yếu: “Nâng cao vai trò phụ nữ, giáo dục tình huynh đệ và đối thoại”.

Trong điểm đầu tiên, Đức Phanxicô nhắc lại ước mong của mình là thấy “sự hiện diện của phụ nữ lớn mạnh trong các lãnh vực trong xã hội”. Ngài tuyên bố: “Sự hiện diện lớn mạnh của phụ nữ trong đời sống xã hội, kinh tế, chính trị ở tầm mức địa phương, quốc gia, quốc tế cũng như trong lãnh vực giáo hội là một tiến trình tích cực. Phụ nữ hoàn toàn có quyền gia nhập tích cực trong tất cả mọi lãnh vực, quyền của họ được khẳng định, được bảo vệ qua các thể chế pháp lý, ở những nơi cần thiết phải có”. Mặt khác, Đức Phanxicô cũng lên án “bạo lực mù quáng tiếp tục giáng lên trên nhiều phụ nữ”.

Điểm thứ nhì ngài đề cập đến là giáo dục tình huynh đệ. “Phụ nữ trong vai trò nhà giáo có một thiên chức đặc biệt, họ có khả năng làm nảy sinh và tăng trưởng các mô thức tiếp nhận mới, tôn trọng lẫn nhau”. Ngài nhấn mạnh đến vai trò trọng tâm của phụ nữ trong lãnh vực giáo dục, không những chỉ qua vai trò người mẹ. Rất nhiều phụ nữ cùg đồng hành với những người gặp khó khăn nhất, họ thường là những người có sáng kiến trong các quan hệ, họ chứng tỏ cho thấy “tình yêu là sức mạnh duy nhất làm cho thế giới là nơi có thể ở được cho tất cả mọi người”.

Điểm thứ ba, phụ nữ có một vai trò nền tảng trong đối thoại, đáng kể là trong đối thoại liên tôn, trên lãnh vực thần học cũng như trên lãnh vực “đối thoại của sự sống”, các kinh nghiệm tương quan hàng ngày không chỉ giới hạn vào các vấn đề chỉ liên quan đến “nữ tính”. Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Đối thoại là con đường mà cả đàn ông lẫn đàn bà phải cùng nhau hoàn thiện”.

Trong phần kết luận bài diễn văn, Đức Phanxicô chúc các thành viên Hội đồng giáo hoàng Đối thoại Liên tôn “tiếp tục dệt mạng lưới tế nhị trong việc đối thoại với tất cả những người thiện tâm đi tìm Chúa”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch