Nam Hàn: Đức Phanxicô làm phép cho một bàn thờ của đền thánh Namyang

208

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2017-06-07

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 7 tháng 6-2017 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã làm phép bàn thờ Đức Mẹ cho đền thánh Namyang, Nam Hàn. Đây là sáng kiến của cộng đoàn Ba Lan vì hòa bình.

Sau buổi giáo lý ở Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô hướng đến các giáo dân hành hương người Ba Lan, đặc biệt là Hiệp hội Cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình Radom, một cộng đoàn “cảm nghiệm từ 12 ngôi sao trên triều thiên của Đức Mẹ, đang thực hiện 12 trung tâm chầu Thánh Thể và cầu nguyện liên lỉ cho hòa bình ở những nơi nóng sốt nhất thế giới”.

Đức Phanxicô nói thêm: “Theo lời yêu cầu của cộng đoàn, hôm nay tôi ban phép lành cho bàn thờ ‘Thờ phượng Chúa trong hiệp nhất và hòa bình’ (Adoratio Domini in unitate et pace) sẽ dành cho đền thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Nam Hàn”. Đền thánh này có like chặt chẽ với Trái Tim Thương Xót Chúa của Thánh nữ tu Faustine Kowalska, Ba Lan.

Ở đền thánh này còn có “Vườn Chúa Giêsu thương xót”, một tràng chuỗi khổng lồ Lòng thương xót Chúa và một tượng Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II. Đền thánh được khai trương năm 1991 và được xây nơi tử đạo của nhiều giáo dân công giáo trong thời kỳ bách hại Byungin năm 1866.

Đức Phanxicô nói: “Trong tháng 6 dành cho việc kính mến Trái Tim Chúa Giêsu, xin anh chị em cầu nguyện cho hòa bình”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Vườn Chúa Giêsu thương xót, Đền thánh Namyang, Nam Hàn