Lễ Hiện Xuống: Đức Phanxicô xin hãy là “tín hữu của Chúa Giêsu”

214

Lễ Hiện Xuống: Đức Phanxicô xin hãy là “tín hữu của Chúa Giêsu” chứ không phải “tín hữu bên tả, bên hữu”

fr.zenit.org, Ban biên tập, 2017-06-04

Trong thánh lễ Hiện Xuống cử hành ở Quảng trường Thánh Phêrô sáng chúa nhật 4 tháng 6-2017, Đức Phanxicô xin các tín hữu hãy là “tín hữu của Chúa Giêsu” chứ không phải “tín hữu bên tả, bên hữu, cũng không phải là người “canh giữ quá khứ bất di bất dịch”, lại cũng không phải là người “tiến bộ của tương lai”. Trong bài giảng của mình, Đức Phanxicô nhấn mạnh, Thần Khí tạo sự khác biệt, trên thực tế, vào mỗi thời kỳ Thần Khí đã làm nở ra nhiều đặc sủng mới và đa dạng.

Tín hữu kitô không được khép mình trong các “chủ nghĩa tư lợi riêng”, cũng không giả bộ “tất cả cùng chung với nhau, cùng giống nhau” nhưng là có một “cái nhìn ôm trọn và yêu thương, vượt lên các tiêu chuẩn cá nhân… chấm dứt dèm pha, một thái độ chỉ gây chia rẽ, chấm dứt ghen tương chỉ làm đầu độc các quan hệ, bởi vì tín hữu kitô là tín hữu của Giáo hội, có nghĩa là người của hiệp thông”.

Để có được đơn vị hiệp thông trong nét đa dạng này, Đức Giáo hoàng đề nghị con đường tha thứ, vì “Thần Khí là ơn đầu tiên của Sống Lại, và được ban đầu tiên hết để tha thứ các tội lỗi. Và đó là khởi đầu của Giáo hội, đó là xi măng duy trì chúng ta cùng chung với nhau, xi măng gắn các viên gạch của căn nhà: lòng tha thứ”.

Ngài nói: “Tha thứ là tình yêu lớn nhất, tình yêu gìn giữ đơn vị hiệp nhất cho dù có thế nào, tha thứ ngăn chận sụp đổ, tha thứ củng cố và làm mạnh thêm. Không có tha thứ, Giáo hội không xây dựng được”. Đức Phanxicô khuyên nên từ chối các con đường khác, những con đường hấp tấp vội vã phán xét, những con đường không lối thoát đóng hết các cửa, những con đường một chiều chỉ thích đi chỉ trích người khác. Ngược lại, Thần Khí xin chúng ta đi con đường có hai ý nghĩa, tha thứ và nhận tha thứ”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch