Một mục tử tốt thì biết lúc nào phải bước xuống

412

 

“Một mục tử tốt phải sẵn sàng bước xuống, hoàn toàn từ bỏ mọi quyền vị trong giáo hội của mình, chứ không phải là rút lui phần nào mà thôi.”

Trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ ba 30-5 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta, Đức Phanxicô nói rằng người mục tử tốt phải nhận ra “mình không phải là trung tâm lịch sử.”

“Dù là ở mức độ lớn hay nhỏ, thì tôi không bao giờ là trung tâm, tôi là người phục vụ.”

“Một mục tử tốt phải sẵn sàng bước xuống, hoàn toàn từ bỏ mọi quyền vị trong giáo hội của mình, chứ không phải là rút lui phần nào mà thôi.

Mọi mục tử đều phải bước xuống. Đến lúc, Chúa sẽ bảo “đi đến kia, lại đây, đến chỗ đó.” Và người mục tử phải làm như thế, phải sẵn sàng bước xuống cho thích đáng, chứ không phải bám víu vào quyền vị của mình. Một mục tử không biết được cách làm như thế là bởi người quan hệ giữa người đó với đoàn chiên không phải là quan hệ tốt lành, một mối quan hệ không hoàn toàn là vì Thập giá Chúa Giêsu.”

Năm 2014, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói về khả năng ngài về hưu, bảo rằng Đức Bênêđictô XVI đã “mở ra một cánh cửa” để các giáo hoàng chọn cách thoái vị.

“Tôi sẽ làm điều Chúa bảo tôi làm. Tôi sẽ cầu nguyện và cố gắng vâng theo ý Chúa. Khi đó, Đức Bênêđictô XVI đã cạn kiệt sức lực, và là một con người của đức tin, ngài đã ra quyết định đó.”

 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Catholic Herald