Đức Mẹ đi viếng: “Ảnh phép lạ” ở Vườn Vatican

420

 

 

 

 

fr.zenit, Anita Bourdin, 2017-05-30

Nhân ngày 31 tháng 5, ngày kính lễ Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave và ngày kết thúc tháng mân côi ở Vatican, các xơ Dòng Nữ tử Bác ái Vinh Sơn, các nữ tu phục vụ ở Nhà Thánh Mácta, Vatican tặng cho người tham dự lễ kết thúc tháng Đức Mẹ “bức ảnh phép lạ”, bức ảnh này được vẽ theo lời Đức Mẹ chỉ dẫn cho bà Thánh Catarina Labouré ngày 27 tháng 11-1830, ở nhà dòng Du Bac ở Paris.

Các “phép lạ” đi theo các lần phát bức ảnh đầu tiên đã làm cho bức ảnh có tên “phép lạ”, mặt sau bức ảnh là quả tim của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, biểu tượng của một tình yêu siêu nhiên đã làm nên phép lạ mà bức ảnh làm chứng cho thấy.

Đây cũng là truyền thống của tháng Đức Mẹ tại Vườn Vatican, sẽ có một cuộc rước đuốc đến “Hang đá Lộ Đức” trong Vườn Vatican và lần chuỗi tại đây.

Xơ Stefania Monti, mẹ bề trên của Dòng Nữ tử giải thích trên Đài Vatican: “Tặng cho các giáo dân tham dự ảnh phép lạ khi kết thúc tháng Đức Mẹ là nhắc đến ơn của Đức Mẹ đã làm cho Thánh Catarina Labouré và cho toàn thể cộng đoàn: “Đây là dấu hiệu của sự dịu dàng cao cả của Chúa cho nhân loại”.

Cử chỉ này cũng nhắc đến ngày kỷ niệm 400 năm thành lập gia đình thiêng liêng Thánh Vinh Sơn Phaolô.

Nói về việc phục vụ ở Nhà nguyện Thánh Mácta, mẹ Stefania nhấn mạnh: “Đây là công việc phục vụ đặc biệt, mà chúng tôi sống trong lòng Giáo hội, bên cạnh vị Đại diện của Chúa Kitô, Đức Phanxicô”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch