Thượng phụ Chính thống giáo Báctôlômêô I sẽ tháp tùng Đức Phanxicô đến Cairô

262

Đức Phanxicô và Thượng phụ Báctôlômêô I tại Mộ Thánh Giêrusalem ngày 25 thánh 5-2014

cath.ch, 2017-04-19

Ngày 18 tháng 4-2017, nhật báo Avvenire của tòa giám mục Ý loan tin, Thượng phụ Báctôlômêô I, giáo trưởng Giáo hội Chính thống Constantinople xác nhận sự có mặt của mình ở thủ đô Cairô từ ngày 27 đến 29 tháng 4-2017.

Ngày 28 tháng 4-2017, Đức Phanxicô, Thượng phụ Báctôlômêô I, Giáo trưởng Giáo hội Chính thống Cốp Tawadros II sẽ cùng gặp Đại giáo sĩ hồi giáo của trường Đại học Al-Azhar, Cairô, chức sắc cao nhất của hồi giáo giáo phái sunnit.

Ngày 18 tháng 4, hãng tin Ý Prima cho biết, Tổ chức Giúp đỡ Giáo hội gặp Khó khăn (Aide à l’Eglise en Détresse, AED) chi nhánh nước Ý sẽ giúp cho 3’000 người trẻ Ai Cập được gặp Đức Phanxicô trong chuyến đi ngày 28 và 29 tháng 4 của ngài sắp tới. Tổ chức này cũng giúp cho 250 người trẻ của mỗi địa phương ở Ai Cập và 1000 người trẻ ở thủ đô Ai Cập được gặp Đức Giáo hoàng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch