Đức Phanxicô “Bác sĩ Tâm hồn”, Tiến sĩ danh dự y khoa của Đại học Salerne, nước Ý

215

cath.ch, 2017-03-17

Trong một cuộc hội nghị các bác sĩ công giáo ngày 16 tháng 3-2017, Đức Phanxicô đã được Đại học Salerne, Campanie miền Nam được Ý trao tặng bằng Tiến sĩ Danh dự Y khoa. Đại học Salerne là đại học y khoa lâu đời nhất của thế giới.

Đại học Salerne giải thích quyết định của mình, vì Đức Phanxicô là “bác sĩ của tâm hồn, người am hiểu những người nghèo nhất, những người yếu nhất”.

Trường y khoa đầu tiên được thành lập ở Âu châu

Về mặt lịch sử, trường y khoa Salerne, Schola Medica Salernitana ở vùng biển Nam Ý   Mezzogiorno không những là trường y khoa đầu tiên của Âu châu vào thế kỷ thứ 9, nhưng còn là một trong những trường quan trọng nhất của thời Trung cổ.