Tĩnh tâm: Khiêm nhường để lắng nghe tiếng Chúa

515

Radio Vatican, 2017-03-06

Tôi có nghe tiếng Chúa, Đấng khiêm tốn nói hay tôi để lợi ích riêng của tôi trước Nước Chúa? Đó là ý nghĩa chính bài giảng đầu tiên của Linh mục Dòng Anh em Hèn mọn Giulio Michelini. Trước Đức Giáo hoàng và 73 nhân vật trong Giáo triều, Linh mục xin các người tham dự đặt vài câu hỏi về chính đời sống thiêng liêng của mình. Để làm việc này, Linh mục trích Phúc Âm Thánh Máthêu đoạn “Thánh Phêrô trở lại và con đường lên thành Giêrusalem của Chúa Giêsu”.

Làm thế nào để chúng ta lấy được quyết định? Đó là câu hỏi trọng tâm Linh mục Michelini đặt ra. Để trả lời câu hỏi này, ngài khởi đi từ gương mặt của Thánh Phêrô và truyền thống do thái. Do mặc khải, Thánh Phêrô biết Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai. Từ ý tưởng này, Linh mục đề nghị, Chúa Cha đã nói không những qua Chúa Con, nhưng cũng qua Thánh Phêrô để nói với Chúa Con. Chắc chắn Chúa Giêsu mặc khải ơn gọi của mình, nhưng Ngài cũng hoàn tựu một vài hành vi của mình nhờ người khác yêu cầu. Ngài để rất nhiều chỗ cho sự gặp gỡ. Linh mục Michelini giải thích, theo truyền thống do thái, Chúa tiếp tục nói với con người một cách khiêm tốn đặc biệt, như qua tiếng nói của trẻ con và của người điên. Sự thông truyền của Ngài tựa như tiếng thì thầm của cơn gió thoảng.

Linh mục Michelini nêu lên một điểm: sự lui về thấy rõ của Chúa Giêsu sau khi Thánh Gioan Tẩy giả bị bắt và các đe dọa của người pharisêu đối với Ngài. Theo Linh mục Michelini, sự lui về chiến lược này không phải là để ngừng lại. Ngược lại, sau khi lui về, Chúa Giêsu đã làm những công việc cụ thể, rao giảng Nước Trời và chữa lành người bệnh.

Để dẫn chứng phong phú cho bài giảng của mình, Linh mục Michelini đã trích dẫn tư tưởng của nữ triết gia Đức Hannah Arendt, cái tầm thường của sự dữ, Linh mục đưa ra điểm giống nhau trong cách mà người nazi nói về các tội ác của họ và cách mà Thánh Gioan Tẩy Giả bị vua Hêrôđê ra lệnh giết. Linh mục cũng nhắc đến giáo sĩ do thái Hillel, vì Chúa Giêsu tiếp tục sứ vụ của mình, Ngài luôn mang nhiều trách nhiệm hơn cho đến ngày Ngài lên Giêrusalem, đi đến cùng chặng đường của mình.

Linh mục Michelini tự hỏi, vậy chúng ta có đủ can đảm để theo Chúa Giêsu Kitô, chấp nhận vác thánh giá theo Ngài để loan báo sự sống lại và niềm vui dù chúng ta phải gặp nhiều thử thách không.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch