“Chính tự mình, không ai có thể nói mình được Chúa gọi”

387
 la-croix.com, Anne-Bénédicte Hoffner, 2017-03-02

 Giáo sư thần học của Trung tâm Sèvres, phân khoa Dòng Tên ở Paris (Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris) thành viên của nhóm Trung tâm Thiêng liêng Manrèse, nữ tu Sylvie Robert làm rõ một vài vấn đề nêu ra trong bức thư của linh mục Gréa gởi cho giáo dân của mình.

Báo Thập giá: Xơ phân tích như thế nào về các phản ứng khác nhau trước vụ linh mục David Gréa rời sứ vụ để đi lập gia đình?

Xơ Sylvie Robert: Để chỉ nêu lên hai thái cực, một vài phản ứng tỏ ra tôn trọng, họ không tránh phán xét; một vài phản ứng khác thì bảo vệ: “Tại sao không cho một linh mục, rất thành công gần như là một ngôi sao, vẫn là linh mục và lập gia đình?” Có thể chủ ý của Giáo hội chúng ta khôn ngoan hơn khi đứng trước các thành công mục vụ…. Nhưng theo tôi, các phản ứng này trước hết đặt lại vấn đề ý nghĩa bậc sống độc thân của linh mục và sự cam kết giữ bậc sống này.

Bậc sống độc thân có đụng chạm trực diện với khó khăn hiện nay, để lấy quyết định và duy trì quyết định, cho những cam kết của mình?

Đối với các linh mục, bậc sống độc thân nằm trong kỹ luật của Giáo hội La Mã, có nghĩa là trong lựa chọn và thực hành của linh mục. Điều này không ngăn cản nó mang ý nghĩa: một hình thức đặc biệt trong quan hệ với Chúa Kitô. Như thế vấn đề độc thân rõ ràng là đã đặt ra cho người sắp chịu chức. Họ biết họ cam kết sống độc thân.

Đương nhiên, hơn ai hết, họ biết tương lai của mình, các gặp gỡ họ có thể gặp, các ước muốn có thể nảy sinh trong lòng họ. Chuyện này cũng là chuyện xảy ra cho mọi cam kết, dù đó là đời sống hôn nhân hay đời sống của các nữ tu.
 
Ngày nay, người ta rất nhạy cảm với những điều bất ngờ có thể xảy ra. Nhưng sự bất ngờ này là một phần ơn huệ của cuộc sống: mình không hiến đời mình nếu mọi sự đã được bảo đảm!

Đó là tầm cao cả của con người, con người có thể cho lời nói của mình mãi mãi. Và đó cũng là tầm cao cả của Chúa, đã cho một sinh vật mong manh được nói lên lời vĩnh cửu. Vậy, nếu đã cam kết sống độc thân mãi mãi mà bây giờ lập gia đình là đã bỏ lời nói đầu tiên, dù lời nói đó là vĩnh viễn. Vấn đề này không đặt ra cho người đã lập gia đình chịu chức, vì họ không hủy bỏ lời cam kết đầu tiên.

Làm sao hiểu buổi gặp gỡ được tổ chức để linh mục David Gréa gặp Đức Giáo hoàng?

Khi chịu chức là linh mục có một chỗ đứng đặc biệt trong thể chế Giáo hội: như thế không bao giờ linh mục là người duy nhất liên hệ đến và cũng không phải chính linh mục là người duy nhất quyết định các chọn lựa do Giáo hội đưa ra. Chúng ta không biết và chúng ta cũng không cần biết chuyện gì xảy ra trong buổi gặp gỡ này. Dù sao thì cũng có một khác biệt giữa việc mở ra sự khó khăn cho cấp trên, người có nhiệm vụ giữ tính hiệp nhất của Giáo hội, và xin hàng giáo sĩ giải quyết nghịch lý mà họ đang gặp phải.

Điều lạ lùng nhất có phải là nghe một linh mục nói về “tiếng gọi của Chúa”  vừa cho chọn lựa của mình khi chịu chức, vừa cho khả năng có thể đi đến hôn nhân của mình không?

Bất cứ ai cam kết sống độc thân suốt đời nhưng rồi lại rơi vào lưới tình thì chẳng có gì là đặc biệt, cũng không có gì là không hiểu được! Thường thường, kinh nghiệm này là dịp để trưởng thành về mặt nhân bản và là một sự tái khám phá Chúa lại, như thế, đây đúng là một kinh nghiệm thiêng liêng. Nhưng không vì thế mà có thể nói đây là tiếng gọi của Chúa.

Vì khi nói tiếng gọi, có nghĩa là một khao khát được chứng thực, không phải đến từ mình nhưng chính Chúa là nguồn gốc. Chính tự mình, không ai có thể nói mình được Chúa gọi.

Làm sao biết tiếng gọi này “đến từ Chúa?” 

Mọi truyền thống thiêng liêng kitô giáo đều vừa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lòng khát khao và sự cần thiết phải điều chỉnh nó, đi ra khỏi “ý muốn riêng của mình”. Ở đây vai trò phân định rất quan trọng, để phân biệt cái gì đến từ mình, để đừng quá nhanh chóng gán cho Chúa mọi suy nghĩ, mọi chuyển động, mọi cảm nhận, mọi dự án, mọi khao khát có trong lòng mình. Vậy chúng ta không bao giờ phân định một mình: mọi phân định đều được làm với một người anh em có kinh nghiệm, trong Giáo hội, dựa trên kinh nghiệm của cả một truyền thống kitô giáo. Và khi làm xong, thì chỉ còn nhận sự xác nhận.

Sự dấn thân cả một đời, dù trong đời sống hôn nhân, đời sống tu trì hay trong sứ vụ đều phải được Giáo hội đóng ấn. Thiên Chúa đặt rất nặng tự do của chúng ta để Ngài không dấn thân cùng với chúng ta qua Giáo hội.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch
 

Xin quý độc giả đọc thêm các bài liên hệ:

David Gréa rời sứ vụ: http://phanxico.vn/2017/02/21/david-grea-roi-su-vu/
Muốn lập gia đình, linh mục David Gréa viết cho giáo dân của mình:
http://phanxico.vn/2017/02/20/muon-lap-gia-dinh-linh-muc-david-grea-viet-cho-giao-dan-cua-minh/
“Và bạn, linh mục tương lai, ai nói là bạn sẽ không rơi vào lưới tình?”:
http://phanxico.vn/2017/02/24/va-ban-linh-muc-tuong-lai-ai-noi-la-ban-se-khong-roi-vao-luoi-tinh/