Lễ tuyên thệ nhậm chức của Donald Trump

776

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Donald Trump

Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức ngày thứ sáu 20 tháng 1-2017. Ông trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Dưới sự chứng kiến của gia đình ông và hàng ngàn khách mời, Donald Trump trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Melania, vợ của ông cầm quyển Thánh Kinh trên đó ông đặt tay tuyên thệ. Donald Trump tuyên thệ trên hai quyển Thánh Kinh: một quyển của cựu Tổng thống Abraham Lincoln và một quyển của mẹ ông đã cho ông sau khi ông học xong giáo lý năm 1955.

Trong bài diễn văn nhậm chức dài mười lăm phút, tân tổng thống Mỹ kêu gọi một “niềm tự hào quốc gia sẽ băng bó các chia rẽ”. Ông cũng đưa ra hai nguyên tắc cho nhiệm kỳ của mình: “mua hàng của Mỹ, thâu nhận người Mỹ làm việc”. “Bắt đầu hôm nay, một tầm nhìn mới sẽ điều hành nước chúng ta. Bắt đầu hôm nay, sẽ là nước Mỹ trước hết”.

Ông cũng hứa sẽ “khai trừ nạn khủng bố hồi giáo cực đoan. Chúng ta sẽ củng cố các đồng minh cũ và thành lập các đồng minh mới. Và hợp nhất với thế giới văn minh để chống nạn khủng bố hồi giáo cực đoan, chúng tôi sẽ loại hẳn họ trên mặt đất này”. Ông kết thúc bài diễn văn: “Chúng ta sẽ mang lại sự vĩ đại của nước Mỹ”.