Dạy đức tin cho con cái bằng cuộc sống làm gương

390

 

CNA | Hannah Brockhaus

Chúa nhật 08-01, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã rửa tội cho 28 trẻ em trong thánh lễ tại Nhà nguyện Sistine. Ngài nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng khi xin cho con mình được rửa tội, được ơn đức tin, thì họ phải có trách nhiệm bảo vệ phép rửa và giúp đào sâu cho con cái mình.

Thánh Gioan Phaolô II đã mở ra truyền thống các Giáo hoàng rửa tội cho các trẻ bé trong Nhà nguyện Sistine vào dịp lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa.

“Đức tin là tin vào những gì là Sự thật. Tin Chúa Cha đã sai con mình đến, và Thánh Thần đem lại sự sống. Nhưng đức tin cũng là tin vào Thiên Chúa, và anh chị em phải dạy cho con cái mình, dạy bằng gương sáng, bằng cuộc sống của mình.

Đức tin phải là một đức tin trong cuộc sống, một cuộc hành trình chúng ta phải bước theo, phải làm chứng.

Và đức tin là ánh sáng, trong nghi thức Rửa tội anh chị em sẽ được trao một ngọn nến thắp sáng. Và vì lý do này, mà thời tiên khởi, Phép rửa được gọi là “soi sáng” bởi đức tin soi sáng tâm hồn, cho chúng ta nhìn mọi sự với một ánh sáng khác.

Trong bài giảng, khi có vài bé khóc, Đức Phanxicô đùa rằng “dàn giao hưởng” đã bắt đầu cất lên trong nhà nguyện rồi đấy. Ngài nói là ngài thích nghĩ rằng bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu chính là tiếng khóc trong máng cỏ Bethlehem.

Ngài cũng bảo các bà mẹ đừng ngại cho con bú nếu bé cần được bú, “đừng sợ, đây là chuyện hoàn toàn bình thường,” cũng như Đức Mẹ cho Chúa Giêsu bú thôi.

Đức Phanxicô nhắc nhở các bậc làm cha mẹ, “Anh chị em đã xin đức tin. Giáo hội trao đức tin cho con cái anh chị em thông qua phép rửa, và anh chị em có trách nhiệm làm nó lớn lên, gìn giữ nó, và đấy là chứng tá cho tất cả những người khác. Đây là ý nghĩa của nghi thức rửa tội.

Nhiệm vụ bảo vệ và vun đắp đức tin cho con em mình, chính là một lời chứng của tất cả chúng ta, ngay cả của các giám mục, linh mục, của tất cả mọi người.”

 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch