Quyển Thánh Kinh minh họa của nhà xuất bản Bayard được tặng cho Đức Phanxicô

185

la-croix.com, Nicolas Senèze, Rôma, 2016-10-04

Ban giám đốc của nhóm Bayard đã tặng Đức Phanxicô quyển Thánh Kinh minh họa của nhà xuất bản nhóm biên tập báo La Croix.

Trong buổi tiếp kiến tại Hội trường Phaolô VI chung ngày 4 tháng 1 vừa qua, ông Georges Sanerot, chủ tịch ban quản trị Bayard và Linh mục André Antoni, Dòng Đức Mẹ Lên Trời, tổng giám đốc nhóm xuất bản La Croix đã tặng Đức Phanxicô quyển Kinh Thánh minh họa.

Trong vài phút, ban giám đốc đã giải thích cho Đức Giáo hoàng dự án làm quyển Thánh Kinh vừa tầm tay với mọi người, kể cả những người chưa bao giờ mở quyển Thánh Kinh, nhờ sự hợp tác của ông Serge Bloch, người minh họa và ông Frédéric Boyer, nhà văn. Các câu chuyện nổi tiếng của Thánh Kinh được kể theo một cách mới và minh họa với hơn 900 bức hình.

Ban giám đốc cũng trình cho Đức Giáo hoàng xem trích đoạn của một trong 35 đoạn hoạt họa sẽ được phát trên YouTube. Đức Giáo hoàng rất quan tâm, ngài cám ơn họ đã có sáng kiến làm Thánh Kinh theo cách này.

Hình: Đức Phanxicô với ông Georges Sanerot (giữa), chủ tịch Bayard Presse, người tặng Đức Phanxicô quyển Kinh Thánh minh họa của Bayard. Bên phải là Linh mục André Antoni, tổng giám đốc Bayard. / OR/CPP/Ciric