Hai tháng sau khi thăm Georgia. Một phái đoàn Georgia đến Vatican thăm Đức Phanxicô

144

Radio Vatican, 2016-12-01

«Xin cám ơn chuyến đi thăm này, chuyến thăm nhắc cho tôi nhớ nhiều kỷ niệm». Sáng thứ năm 1 tháng 12, Đức Phanxicô đã tiếp một phái đoàn 35 người từ miền Caucase đến để cám ơn ngài đã đến thăm Georgia tháng 9 vừa qua.

«Tôi không bao giờ nghĩ tôi tìm được ở Georgia văn hóa này, tinh thần thiêng liêng này, một dân tộc ca ngợi Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Chuộc, vì đây là dân tộc kitô. Đây là niềm vui rất lớn của tôi. Ngoài ra, tôi cũng rất xúc động về mặt đại kết qua nhân cách của Thượng phụ Êlia II. Tôi nhận thấy đây là một con người của Chúa».

Đức Giáo hoàng cũng thấy còn «nhiều vấn đề», nhưng ngài tin tưởng vào tương lai, ngài tái khẳng định sự ủng hộ của mình với Đức Ông Pasotto, người quản trị công việc tông đồ ở Caucase. Ngài khuyên: «Tìm phương tiện nhưng không ép buộc, cùng chầm chậm đi chung với nhau». Đức Phanxicô nhớ lại buổi gặp gỡ ở cảm động ở Nhà thờ chính tòa, các yêu cầu của giáo dân. «Tôi thấy tinh thần trách nhiệm của giáo dân trong Giáo hội của quý vị rất lớn, và đó là một chuyện rất lớn, rất lớn! Cả các tu sĩ, các vị trong hàng chức thánh… tất cả. Tôi còn nhớ rất rõ.»

Đức Giáo hoàng cám ơn họ tất cả những gì họ đã làm. Ngài khuyến khích họ: «Hãy đi đến đàng trước! Cùng làm việc như men, sẽ làm dậy lớn lên hàng khối». Và cũng như thường lệ, ngài xin họ cầu nguyện cho ngài.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

georgia