Còn một ít thời gian nữa…

776

Còn một ít thời gian nữa…

 

Tháng 8-2014

Như mỗi lần trước và sau chuyến đi, Đức Giáo hoàng đều đến đền thờ Đức Bà Cả để dâng chuyến đi cho Đức Mẹ và để cám ơn Đức Mẹ vì đã có chuyến đi bình an. Chuyến đi nào thì cũng giống chuyến đi nào, dâng thánh lễ, gặp một khối lượng giáo dân khổng lồ, cầu nguyện với các bạn trẻ, gặp các tù nhân, người bệnh, người già neo đơn, các tu sĩ địa phương, các tu sĩ Dòng Tên… nhưng chuyến đi tháng 8 năm 2014 đến Nam Hàn thì được Bắc Hàn bắn hỏa tiển khơi khơi ra biển chào mừng. Đức Giáo hoàng chỉ kêu gọi giải hòa và tha thứ, ngày 15 tháng 8-2014, ngài buồn vì “sa mạc thiêng liêng” đang lan tràn khắp thế giới.

Nhưng điều làm cho giáo dân giật mình, là trên chuyến bay về Rôma, ngài tâm sự với các ký giả tháp tùng, ngài nghĩ triều giáo hoàng của mình sẽ ngắn – 2 hoặc 3 năm nữa -, rồi thì Chúa sẽ gọi về, vì thế làm gì ngài cũng muốn làm nhanh, biết mình tuổi đã cao và sức đã mòn, không còn như ý mình:

“Tôi biết, sẽ chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Hai hay ba năm. Và rồi… pff… đi về nhà Cha…”

Lính của Thánh I-Nhã là vậy, tính toán ngày giờ của mình đâu ra đó. Còn chừng này giờ thì đánh mặt trận này trước!

Đức Bênêđictô XVI đã làm gương, hoặc cái chết sẽ đem mình đi, hoặc sức tàn lực kiệt sẽ làm mình dừng chân. Gần đây, các bề trên cả của Dòng Tên đều hưu ở tuổi 80, dù chức của họ là chức suốt đời. Sẽ không còn thấy cảnh các vị đi đứng có người đỡ, nói năng có người nhắc trước công chúng.

Và nơi lời nói có vẻ như đùa này, “Tôi biết, sẽ chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Hai hay ba năm. Và rồi… pff… đi về nhà Cha…”, Đức Phanxicô cho thấy khái niệm sâu xa về sứ mệnh của mình: mỗi giây phút của triều giáo hoàng là một giây phút đáng kể, phải làm hết sức mình, rao giảng cũng như cầu nguyện, quở mắng cũng như khen ngợi, nhắn nhủ cũng như khuyến khích, ngài làm hết mình, trao trọn vẹn, không giữ lại gì cho riêng mình, vì vậy ý nghĩ giải trí, nghỉ ngơi, nghỉ hè kể như xa lạ đối với ngài.

Ngày 17 tháng 12-2016 là ngày sinh nhật thứ 80 của ngài. Các ký giả Rôma đoán non đoán già, ngài sẽ làm mọi người ngạc nhiên, có thể ngài sẽ về hưu. Chưa ai hình dung ngài sẽ về hưu, ngày 13 tháng 5-2017, ngài sẽ đi Fatima dự lễ kỷ niệm 100 Đức Mẹ hiện ra ở đây. Năm 2018 ngài sẽ đi Dublin Ái Nhĩ Lan dự Ngày Thế giới Gia đình tổ chức ở đây. Vẫn biết là giáo hoàng sau sẽ tiếp tục chương trình của ngài, nhưng đã từng quen thuộc dáng dấp của người mặc áo chùng trắng, biết một triều giáo hoàng cô đọng, hiến dâng tận cùng, đã đi từng bước với ngài trong các buổi tiếp kiến chung, các giờ kinh Truyền Tin, các thánh lễ hàng ngày ở Nhà nguyện Thánh Mácta thì mừng sinh nhật 80 của ngài sắp tới cũng nhói lên một chút gì lo lắng trong lòng.

Xin Chúa gìn giữ Giáo hoàng chúng con, tăng gấp sinh lực cho ngài và cho ngài đời này hạnh phúc. Đừng trao ngài cho ác tâm quân thù, đừng trao ngài cho ác tâm quân thù!

Marta An Nguyễn

10507139_842338565777749_327011900288931442_oHình: Đức Phanxicô đến mộ thánh Andrew Kim Taegon ở Solmoe, Nam Hàn ngày 15 tháng 8-2014