Đức Phanxicô xin các giám mục “hãy yêu” đời sống thánh hiến

253

Đức Phanxicô xin các giám mục “hãy yêu” đời sống thánh hiến

cath.ch, 2016-10-28

Một sự “hổ tương qua về” trong quan hệ giữa các giám mục và các tu sĩ thánh hiến để gìn giữ đời sống thánh hiến, vì đời sống thánh hiến là“quả tim của Giáo hội.” Đó là điều Đức Phanxicô đòi hỏi trong lần gặp gỡ quốc tế các giám mục đại diện các tòa giám mục và các tu sĩ đại diện đời sống thánh hiến được diễn ra ở Vatican ngày 28 tháng 10-2016.

Trước 200 đại diện giám mục và đời sống thánh hiến ở Phòng Clémentin của Dinh Tông tòa, Đức Phanxicô nhắc lại, đời sống thánh hiến là một ơn của Giáo hội, một “vốn liếng thiêng liêng”. Ngài nhắc lại, nguyên tắc này không được quên đối với các mục tử cũng như với các tu sĩ thánh hiến, vì nó nằm trong “trọng tâm của chính Giáo hội”.

Đức Phanxicô nhấn mạnh đến sự cần thiết có một tinh thần “hỗ tương qua về” trong các quan hệ giữa các giám mục và các tu sĩ thánh hiến, một quan hệ không dựa trên kiểu ra lệnh/tuần phục, vì “sợ hoặc vì tiện lợi”. Ngài khẳng định, chúng ta không được sợ sự khác biệt đến từ Thần Khí.

Ngài xin các giám mục “hãy yêu đời sống thánh hiến”, hiểu đời sống này một cách sâu đậm, gần gũi đời sống này một cách “dịu dàng và với tình yêu” để giảng dạy giá trị của nó cho dân Chúa.

“Quả tim cầu nguyện” của các Dòng nữ chiêm niệm

Đức Giáo hoàng cũng xin lưu tâm đặc biệt đến đời sống của các nữ tu chiêm niệm. Ngài tuyên bố: “Trong thinh lặng của thanh chắn, các nữ tu là “quả tim cầu nguyện, là người gác cửa cho sự nhưng không và sự phong phú trong công việc tông đồ” của Giáo hội. Đức Giáo hoàng khuyến khích sự tôn trọng các tài năng riêng của các nữ tu.

Sau đó, Đức Phanxicô nói đến tinh thần trách nhiệm của các mục tử. Các mục tử có nhiệm vụ xây dựng trong giáo phận các cơ sở của đời sống thánh hiến, các giám mục phải nhận định tính “xác thực” của các đặc sủng, chú trọng đến tính đặc biệt, chiều kích ngôn sứ và sự hội nhập của các Dòng trong Giáo hội cá biệt của đất nước. Và cũng phải xem lại mức độ trưởng thành về mặt Giáo hội của người sáng lập

Sứ mệnh tế nhị

Đức Giáo hoàng ghi nhận, đây là một sứ mệnh tế nhị, vì thế cần được sự giúp đỡ của các giám mục. Ngài cũng nhắc lại, phải tham khảo tài liệu đã được Hội đồng giáo hoàng về đời sống thánh hiến công bố vào tháng 5-2016 vừa qua.

Còn đối với các tu sĩ thánh hiến, Đức Phanxicô đòi hỏi họ có một sự  “tự lập đúng”, không cô lập, cũng không độc lập. Không phải là một “di sản khép kín”, nhưng “hội nhập” trong lòng Giáo hội, hướng về trọng tâm là Chúa Kitô.

Đại hội quốc tế đầu tiên của các đại diện tòa giám mục và các đại diện tu sĩ thánh hiến được diễn ra ở Rôma từ 28 tháng 10 đến 30 tháng 10. Sau tông thư của Đức Phanxicô nhân năm Thánh hiến vào tháng 1-2016, cuộc họp này là để học hỏi các quan hệ hỗ tương và hiệp thông trong Giáo hội giữa các giám mục và các tu sĩ thánh hiến.

Đời sống thánh hiến bao gồm các Dòng của đời sống tông đồ, đan viện, các cơ sở thế tục, các Dòng Đức Mẹ và các hình thức mới của đời sống thánh hiến. Tất cả được ghi trong Tông hiến Tìm Nhan Thánh Chúa (Vultum Dei quaerere) được Đức Giáo hoàng công bố ngày 22 tháng 7-2016. Tài liệu này là kim chỉ nam chỉ dẫn cho các Dòng của đời sống thánh niến và đời sống tông đồ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

vie-consacreeĐức Phanxicô trong lần gặp các giám mục đại diện các tòa giám mục và các tu sĩ đại diện đời sống thánh hiến ở Vatican ngày 28 tháng 10-2016.