Lấy đức ái làm mục tiêu và lý tưởng cho đời mình, cho gia đình mình

216

“Trong gia đình, chúng tôi cùng nhau chọn cơ quan từ thiện để cho”

lavie.fr, 2010-10-05

Nguyên cả năm, cùng với chồng và bốn đứa con, bà Stéphanie chọn cơ quan từ thiện để cho, bằng tiền hoặc bằng hiện vật: “Trước ngày lễ Giáng Sinh, cùng với các con, chúng tôi chọn một cơ quan từ thiện để chúng tôi gởi chi phiếu đến cho, chỉ vài chục ơrô. Chúng tôi đã cho nhân dịp Téléthon cổ động để giúp việc nghiên cứu bệnh sida khi lần đầu tiên các người lớn tuổi của chúng tôi biết đến căn bệnh này. Nhưng thường thường chúng tôi cho Tiệm ăn của Quả tim, vì chúng tôi muốn chống nạn nghèo đói, đó là những tổ chức từ thiện thiết thân nhất của chúng tôi. Chắc chắn cũng vì bà ngoại của các bạn con chúng tôi làm thiện nguyện ở đó.

Chia sẻ và phân phát lại cho những ai đang cần là rất quan trọng đối với chúng tôi, dù chúng tôi không có nhiều khả năng. Khi có các tai ương thiên nhiên xảy ra ở một nước nào đó trên thế giới, chúng tôi cho các tổ chức từ thiện hay các tổ chức Phi Chính Phủ quốc tế để họ giúp lại.

Nhưng không phải chỉ có cho tiền! Chúng tôi cho hiện vật cho các tổ chức Êmau, sách vở, đồ chơi, áo quần vào một tổ chức từ thiện trong cộng đoàn chúng tôi để họ phân phát lại. Về phần tôi, tôi không thích vứt, tôi luôn có một thùng giấy để đựng những món tôi sẽ đem đi cho lại. Tôi không bao giờ đi bán lại đồ cũ, tôi thích cho những người chung quanh tôi…”