Linh mục Ernest Simoni, từ lao động cưỡng bách đến việc gặp Đức Phanxicô

241

paoline.org, 2016-04-20

Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 20 tháng 4-2016, Đức Phanxicô gặp linh mục Ernest Simoni, đây là lần gặp thứ nhì của linh mục Ernest Simoni với Đức Phanxicô, lần đầu là trong chuyến đi Tirana, thủ đô Albania tháng 9 năm 2014. Linh mục Ernest Simoni bị tra tấn, cầm tù, lao động cưỡng bách trong hơn 28 năm trường dưới chế độ độc tài cộng sản Enver Hoxha. Trong lần gặp này Đức Phanxicô nói: “Tôi nhớ tất cả chuyện kể của linh mục Ernest Simoni. Cha là một người tử đạo”.

Đức Giáo hoàng đã bật khóc khi nghe linh mục Ernest Simoni kể lại những năm tháng này.

Trong suốt thời gian vị cầm tù, bị tra tấn, bị sỉ nhục, linh mục Ernest Simoni vẫn lén lút dâng thánh lễ thuộc lòng bằng tiếng latinh và trao Mình Thánh Chúa cho giáo dân. Cha bị nhục hình đến mức, ngày 5 tháng 9 năm 1990, một nhân viên cảnh sát nói cho cha biết, cha được tự do và được trở lại chức vụ linh mục, cha không tin và nghĩ đây là lần nói dối thứ… không biết bao nhiêu lần. Với sự sụp đổ của chế độ và tự do thờ phượng được khôi phục, linh mục Ernest Simoni bắt đầu hoạt động mục vụ lại rất tích cực, nhất là ngài hướng vào con đường giải hòa. Ngài là người đầu tiên tha thứ cho những người đã tra tấn mình, ngài liên lỉ cầu xin cho họ được có lòng thương xót của Chúa Cha.

Từø cuộc gặp gỡ với Đức Phanxicô năm 2014, ký giả Mimmo Muolo đã viết thế sự thăng trầm của linh mục Ernest Simoni trong quyển sách: Từ lao động cưỡng bách đến gặp Đức Phanxicô (Đón Ernest Simoni, dai lavori forzati all’incontro con Francesco), trong đó ông kể chân dung của chứng nhân cao cả của Lòng thương xót.