Đức Phanxicô không đi Argentina năm 2017

733

cath.ch, 2016-10-01

Trong một video gởi cho người dân Argentina của Đài Truyền hình Vatican, Đức Phanxicô cho biết ngài sẽ không đi Argentina năm 2017 vì chương trình mục vụ của ngài dự trù có những chuyến đi Á châu và Phi Châu. Ngày 30 tháng 9-2016, báo chí Argentina loan tin, Đức Giáo hoàng sẽ tiếp Tổng thống Argentina vào ngày 15 tháng 10 sắp tới. Tổng thống Mauricio Macri của Đảng Tự do đã được Đức Phanxicô tiếp kiến ngày 27 tháng 2-2016.

Vì lịch làm việc

“Cha muốn đến Argentina” cho lễ phong chân phước María Antonia de Paz y Figueroa (1730-1799) ngày 27 tháng 8-2016, cho lễ phong thánh José Gabriel del Rosario (1840-1914) ngày 16 tháng 10 sắp tới, “nhưng không thể được”, Đức Phanxicô tuyên bố. Trong video nói chuyện, ngài cho biết, vì lịch làm việc ngài không thể đi Argentina trong năm 2017. Tiếc là không thể về thăm quê hương, nhưng ngài nhắc lại, ngài luôn là “người Argentina”, ngài đi du lịch với “thẻ thông hành Argentina” và ngài xem dân tộc “Argentina là dân tộc của mình”. “Tôi tin chăc, anh chị em là kho tàng lớn nhất của quê hương chúng ta”, ngài nói thêm.

Vào cuối video, ngài xin đồng hương của mình làm “các việc của lòng thương xót” về mặt vật chất cũng như tinh thần và chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc Năm Thánh. Ngài nhắc đến các việc làm của lòng thương xót như “viếng thăm kẻ liệt và kẻ tù rạc, nuôi kẻ đói ăn, dạy kẻ ngu dốt, an ủi kẻ buồn rầu”. Ngài kết thúc: “Nhờ những việc làm cụ thể hàng ngày của lòng thương xót mà sự thiện sẽ được làm cho “dân tộc chúng ta!”.