Các Giám Mục Hoa Kỳ hỗ trợ ngày cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục

180
catholicnewsagency.com, Washington DC, 2016-09-19
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô xin cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục, Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ một Ngày Thế Giới Cầu nguyện cho các Nạn nhân bị Lạm dụng Tình dục, nêu bật tầm quan trọng của việc chữa lành và ghi nhận những tiến triển của Giáo hội đã làm trong những năm vừa qua.
“Với trái tim của người chủ chăn, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã làm mới lại lời kêu gọi phổ quát của Giáo hội để cầu nguyện, giúp chữa lành và chủ động bảo vệ trẻ em khỏi những tội lỗi khủng khiếp của việc lạm dụng tình dục”, Tổng Giám Mục Joseph E. Kurtz của Louisville, Kentucky – Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Công giáo Hoa kỳ – đã nói trong một tuyên bố ngày 16 tháng 9.
“Biểu hiện phổ quát này về sự chữa lành và nỗi buồn, được các anh chị em của chúng ta trên toàn thế giới tham gia, sẽ là một nhắc nhở mạnh mẽ rằng không có nạn nhân nào nên đi một mình trên con đường chữa lành”, ngài nói.
Ngày Thế giới Cầu nguyện ban đầu được một nạn nhân bị tu sĩ lạm dụng tình dục đề nghị với Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ trẻ vị Thành niên (PCPM) trong một cuộc họp khoán đại.
Đức Thánh Cha Phanxicô chấp nhận ý kiến và khuyến khích mỗi Hội Đồng Giám mục Quốc gia tổ chức ngày cầu nguyện vào một ngày thích hợp trong tương lai. Úc Châu đã tổ chức ngày cầu nguyện ngày 11 tháng Chín, và Nam Phi thông báo một buổi cầu nguyện cuối tuần từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12. Phi Luật Tân đang dự trù một ngày cầu nguyện trong một tương lai gần.
Các Uỷ ban hành chính của Hội nghị Giám mục Công giáo Hoa kỳ đã bắt đầu thảo luận về ngày cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng vào tuần trước, nhưng vẫn chưa thông báo ngày nào. Tổng Giám mục Kurtz hy vọng rằng ngày cầu nguyện sẽ mang lại sự chữa lành cho các nạn nhân bị tổn thương và ân sủng để ngăn ngừa mọi lạm dụng trong tương lai.
“Bởi vì bất cứ khi nào chúng ta thất bại trong việc bảo vệ trẻ em khỏi các kẻ ác, chúng ta cầu xin Chúa tha thứ. Bởi vì bất cứ nơi nào chúng ta thất bại trong việc hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục, chúng ta cầu xin họ tha thứ,” Tổng Giám mục Kurtz cho biết.
Tổng giám mục Kentucky cũng nhấn mạnh các tiến bộ Giáo hội đã làm để chống lại sự lạm dụng tình dục, ngài nói đến chương trình của giáo phận Hiến chương về Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên, ngài nói “chúng ta đã học được từ nỗi đau của những khoảnh khắc như vậy để thúc đẩy một chương trình phòng chống nghiêm ngặt “.
Ngoài ra, Giáo hội cũng đã có những bước tiến trong việc ngăn ngừa lạm dụng bằng cách theo đuổi cách tiếp cận chủ động trong việc cải cách luật lệ nhà thờ. Giáo hội cũng đã loại bỏ các giáo sĩ đã phạm tội lạm dụng tình dục và mở ra các cuộc gặp gỡ giữa các nạn nhân và Đức Thánh Cha.
Tổng Giám mục Kurtz lưu ý rằng nhiều giáo xứ ở Hoa kỳ đã được hưởng lợi nhờ những ngày cầu nguyện đã qua và các mục vụ hòa giải, ngài xin giáo hữu luôn cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng và phòng ngừa trong tương lai.
“Chúng ta hãy cầu nguyện rằng chúng ta không bao giờ nên tự mãn về sự cầu nguyện và bảo vệ của chúng ta”, Tổng Giám mục Kurtz nêu lên.
“Nếu bạn đã là nạn nhân của lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công Giáo, xin bạn báo cho cơ quan thi hành pháp luật và xin vui lòng biết rằng tại mỗi giáo phận Hoa Kỳ có một điều phối viên hỗ trợ nạn nhân sẵn sàng giúp đỡ. Họ được huấn luyện và sẵn sàng tiếp nhận tiếng gọi của bạn. “
Trương Ngọc Thạch chuyển ngữ