Các Viện bảo tàng của Vatican: Bà Barbara Jatta sẽ là tân giám đốc

202

zenith.org, Marina Droujinina, 2016-07-04

Bà Barbara Jatta sẽ là tân giám đốc các Viện bảo tàng Vatican: đây là lần đầu tiên một phụ nữ đứng đầu ở chức vụ này.

Hiện nay bà đảm trách công việc ở Văn phòng các tranh in ở Thư viện tông tòa Vatican: bà được Đức Bênêđictô XVI bổ nhiệm vào chức vụ này ngày 8 tháng 9 năm 2010.

Trong vòng sáu tháng, bà sẽ là phụ tá giám đốc bên cạnh ông Antonio Paolucci trước khi sẽ là giám đốc chính thức. Ông Paolucci là giám đốc các Viện bảo tàng Vatican hiện nay, ông được Đức Bênêđictô XVI bổ nhiệm vào chức vụ này tháng 11 năm 2007,

Bà Jatta sinh năm 1962, tốt nghiệp Nghệ thuật với bằng lịch sử thiết kế, thuật khắc tranh và đồ thị (1986) tại Đại học La Sapienza, Rôma. Bà cũng có bằng Lịch sử Nghệ thuật năm 1991 cũng tại Đại học trên. Sau đó bà đi tu nghiệp nhiều khóa chuyên ngành ở nước ngoài: Anh, Bồ Đào Nha và Mỹ.

Từ năm 1981 đến 1986, bà làm việc ở Viện Quốc gia Đồ thị, bà là người tái thiết dụng cụ cho ngành đồ thị, tiếp đó bà làm ở khoa lập danh mục các hình vẻ, tranh khắc, bản in khắc gỗ, bản in lithô.

Trong những năm 1990, bà dạy học ở nhiều viện khác nhau, từ năm 1994, bà là giáo sư thực thụ ngành lịch sử kỹ thuật và nghệ thuật đồ thị ở Phân khoa Văn chương của Đại học Suor Orsola Benincasa, Naples.

Từ năm 1996, bà là thành viên của nhiều ủy ban của Thư viện Vatican, trong đó có Ủy ban mua nhận và Ủy ban danh mục.

Bà tổ chức nhiều buổi triển lãm và tham dự với tính cách cá nhân ở nhiều nhà xuất bản trong lãnh vực lịch sử thiết kế đồ thị và nghệ thuật.

Các Viện bảo tàng Vatican là một tổng hợp mười một viện bảo tàng ở Vatican.

February 24 2016 : Dr. Barbara Jatta during the presentation of commemorative printing and artistic of the extraordinary Jubilee of Mercy, at the The Sistine Hall of the Vatican Apostolic Library, in the Vatican.