Đức Bênêđictô nói đúng, Đây là tội chống lại Đấng Tạo Hóa.

1273

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói chuyện với các giám mục Ba Lan, trong buổi hội kín, diễn ra ngày 27 tháng bảy, tại nhà thờ chính tòa Krakow.

pope-jp-2-chilcren1

Chủ đề về giới tính, là một trong những chủ đề Đức Giáo hoàng Phanxicô nói đến, khẳng định ngài đồng thuận với bậc tiền nhiệm Bênêđictô XVI.

‘Đây là tội chống lại Đấng Tạo Hóa. Ở châu Âu, châu Mỹ, Mỹ La tinh, châu Phi, và một vài nước châu Á, chúng ta thấy có một số thể loại thực dân tư tưởng thật sự. Và một trong số đó, tôi nói thẳng, là về giới tính. Ngày nay, các em, các trẻ em, được dạy ở trường rằng các em có thể chọn giới tính của mình. Tại sao chúng ta lại dạy điều này? Bởi sách vở phải viết theo ý những người và tổ chức tài trợ tiền cho trường. Đây là thực dân tư tưởng được hậu thuẫn bởi những nước có tầm ảnh hưởng lớn. Và chuyện này thật khủng khiếp. Khi nói chuyện với Đức Bênêđictô XVI, ngài vẫn khỏe và minh mẫn, ngài bảo tôi rằng: ‘Đức Giáo hoàng à, đây là thời đại của tội chống lại Đấng Tạo Hóa!’ Ngài là người thông tuệ. Thiên Chúa tạo dựng đàn ông và đàn bà, Thiên Chúa tạo dựng thế giới như thế này, như thế này đây… Và rồi chúng ta lại làm điều ngược lại.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch