Chúng ta đang sống trong một thời điểm hủy hoại con người

336

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói chuyện với các giám mục Ba Lan, trong buổi hội kín, diễn ra ngày 27 tháng bảy, tại nhà thờ chính tòa Krakow.

Imigrants Lampedusa

Về vấn đề di dân, Đức Phanxicô nói rằng, ngài nói chuyện với những nhà kinh tế học thế giới, những người thấy vấn đề này.

‘Họ nói rằng chúng ta cần phải đầu tư vào những nước này, đầu tư để họ có mảnh đất an bình và không cần phải di dân nữa. Nhưng, vấn đề là ở đó có chiến tranh. Có chiến tranh sắc tộc, có chiến tranh hệ tư tưởng, và có cả chiến tranh nhân tạo do tay những kẻ buôn bán vũ khí dựng lên, để kiếm tiền từ đó, họ đưa vũ khí cho bạn và cho kẻ đối đầu với bạn,. Họ kiếm tiền bằng cách đó. Sự tham tàn là gốc rễ của nạn di dân.

Vậy chúng ta có thể làm gì đây. Tôi tin rằng mọi quốc gia phải thấy ra cách thức và thời điểm, bởi không phải quốc gia nào cũng giống nhau, không phải quốc gia nào cũng có phương thế như nhau. Đúng, nhưng tất cả đều có những phương thế để quảng đại. Quảng đại như Kitô hữu. Chúng ta không thể đầu tư ở quốc gia này kia, nhưng có thể giúp được cho những người đến đây… Mà có biết bao nhiêu là người? Không thể đưa ra một câu trả lời chung hết, bởi đón nhận di dân luôn tùy thuộc vào hoàn cảnh và văn hóa của quốc gia đó.

Nhưng tất nhiên, chúng ta có thể làm được nhiều điều. Ví dụ cầu nguyện, một lần mỗi tuần, chúng ta có thể cầu nguyện với Thánh Thể, cầu cho những người bị kẹt ở cửa ngõ châu Âu, không thể vào. Có người xoay xở vào được, có người thì không … Có người lại chọn những con đường đầy nguy hiểm để vào. Có những quốc gia đã hòa nhập tốt những người nhập cư. Họ có thể hòa nhập tốt. Đáng buồn thay, nhiều quốc gia lại tạo nên những cộng đồng bị cô lập. Cần có một sự cải cách toàn cầu về vấn đề chào đón người di dân. Tuy nhiên, đây là một khía cạnh tương đối. Còn khía cạnh tuyệt đối là một tâm hồn mở rộng và chào đón. Đây mới là điều tuyệt đối. Với cầu nguyện và chuyển cầu, làm những gì mình có thể. Còn tương đối là những chuyện mà mình làm được còn người khác thì không. Nhưng di dân là vấn đề toàn cầu Là sự bóc lột công trình tạo dựng và bóc lột con người. Chúng ta đang sống trong một thời điểm hủy hoại con người, hủy hoại hình ảnh Thiên Chúa.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch