«Các Linh mục» sẽ hát trước Đức Giáo hoàng và hai triệu người trẻ trong Ngày Thế Giới Trẻ ở Cracovia

557

 lemedia05.com, 2016-07-22

Nhóm Les Prêtres

Nhóm «Các Linh mục» (Les Prêtres), được ban tổ chức Ngày Thế Giới Trẻ mời đến Cracovia để có một buổi ca hát nhỏ lúc 16 giờ ngày 29 tháng 7.

Họ sẽ hát trước 2 triệu người trẻ đến từ 182 nước trên thế giới. Nhóm «Các Linh mục» sẽ hát bốn bài hát cho Đức Giáo hoàng: «Tôi tin, I believe», «Người Áo Trắng, L’Homme en Blanc», «Glorificamus Te» và «Halleluia», các bài hát này do Đức Tổng Giám mục di Falco Léandri viết lời. Ngài sẽ từ nhiệm giám mục địa phận Gap và Embrun vì đã đến tuổi vào tháng 11 này. Hơn 40 người trẻ ở Haut-Alpins sẽ tham dự Ngày Thế Giới Trẻ năm nay, linh mục Mickael Fontaine, giáo xứ Gap tháp tùng họ. Họ đã lên đường ngày 17 tháng 7 để đi thăm các giáo xứ ở Ba Lan. Họ sẽ ở Cracovia từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 7 cùng với Đức Tổng Giám mục Jean-Michel di Falco Léandri.

Ngày Thế Giới Trẻ đã được Đức Gioan-Phaolô II thành lập, và cứ 2 đến 3 năm là có một buổi gặp gỡ của các người trẻ trên khắp thế giới. Thành phố Paris đã tổ chức năm 1991 và lần cuối gần đây là ở Rio de Janeiro, tháng 7 năm  2013.

Marta An Nguyễn chuyển dịch