Hiền lành

297

Đức Giáo hoàng Phanxicô thúc giục các Kitô hữu theo những chỉ hướng trong các mối Phúc thật để tránh theo con đường tham lam, phù phiếm và ái kỷ.

Trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ hai 06-6 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta, Đức Giáo hoàng lấy ý từ bài Tin mừng theo thánh Matthêu, và nói rằng các mối Phúc thật có thể như ‘hoa tiêu’ chiếu sáng trên con đường đời của Kitô hữu.

OSSROM125058_Articolo

Suy niệm Bài giảng Trên núi, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng: Lời dạy của Chúa Giêsu không xóa bỏ luật cũ, nhưng ‘hoàn thiện nó’ cho nó được trọn vẹn.

Đây là luật mới mà chúng ta goi là ‘các Mối Phúc thật.’ Đây là luật mới của Chúa cho chúng ta. Đây là bản đồ hành trình cho đời sống Kitô hữu cho chúng ta những chỉ hướng để tiến tới đúng đường.

Thánh Luca cũng nói về các Mối Phúc thật và liệt kê ra ‘bốn cái khốn.’ Khốn thay cho người giàu, người thỏa mãn, người cười lúc này, và người lúc nào cũng nói tốt về bạn.

Giàu có là tốt, nhưng điều xấu xa là bám chặt vào giàu có, biến của cải thành thần tượng.

Đây là đi ngược lại lề luật, là hoa tiêu tồi. Chúng là những bước xuống địa ngục, còn các Mối Phúc thật là những bước cho chúng ta tiến tới trong đời.

Chúng là thói bám chặt vào của cải, bởi như thế, tôi chẳng cần gì nữa.

Là phù phiếm, tất cả mọi người phải nói tốt về tôi, làm cho tôi thấy mình quan trọng, là thói lố lăng nhặng xị tin chắc mình đúng, như kiểu người Pharisiêu trong dụ ngôn người thu thuế ở đền thờ vậy. ‘Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, vì con là một người Công giáo tốt, không như người ở cạnh con đây …’

Và thứ ba là kiêu ngạo, là sự tự mãn và cười nhạo khép kín tâm hồn mình.

Cha không nói rằng mọi chìa khóa đều ở nơi các Mối Phúc thật, nhưng ở đó có quá nhiều điều cho chúng ta suy ngẫm. Phúc thay cho người hiền lành. Hiền lành.

Chính Chúa Giêsu đã nói: ‘Hãy học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.’ Hiền lành là cách đưa chúng ta đến gần với Chúa Giêsu.

Còn thái độ ngược lại thì luôn gây thù hằn và chiến tranh …đủ moi chuyện tồi tệ. Nhưng hiền lành, hiền lành trong lòng thì không phải là ngu dại. Nhưng hiền lành là năng lực để đi vào thâm sâu và để hiểu được sự cao cả của Thiên Chúa mà kính thờ Ngài.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng