Đức Giáo hoàng Phanxicô phê chuẩn Thánh bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống

239

Vatican, tượng thánh Phaolô

Ngày 04-6, Tòa Thánh đã ra một thông cáo tuyên bố Đức Giáo hoàng Phanxicô đã phê chuẩn thành lập một Thánh bộ mới phụ trách về Giáo dân, Gia đình và Đời sống Toàn văn thông cáo:

Hôm nay, ngày 04-6-2016, Đức Thánh Cha Phanxicô, theo kiến nghị của Hội đồng Hồng y, đã phê chuẩn thử nghiệm chế độ cho Thánh bộ mới về Giáo dân, Gia đình và Đời sống, là kết hợp từ Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân và Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình, kể từ ngày 01-9-2016. Vào ngày này, hai cơ quan này sẽ ngưng các trách nhiệm của mình và trở nên vô hiệu, các mục 131-134 và 139-141 của Tông hiến Pastor Bonus ngày 28-6-1988 trở nên vô hiệu.