Người hồi giáo trở lại: làm sao để hội nhập tốt hơn

157

famillechretienne.fr, Hugues Lefèvre, 2016-05-10

Hình ảnh từ phim “Tông đồ”
Hình ảnh từ phim “Tông đồ”, kể lại câu chuyện một người hồi giáo trở lại kitô giáo.

Ở Pháp, không phải lúc nào họ cũng cảm thấy mình được khuyến khích trong tiến trình của mình. Diễn đàn “Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai” được mở ra để Giáo hội nâng đỡ họ được hiệu quả hơn.

Được thành lập năm 2013, trên ý tưởng của một vài người hồi giáo trở lại kitô giáo, tân diễn đàn “Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai” sẽ có buổi họp ở Paris ngày 21 và 22 tháng 5: Giáo hội Pháp ý thức được hoàn cảnh khó khăn của họ và muốn giúp họ được hội nhập tốt hơn. “Thường thường, những người hồi giáo trở lại có cảm tưởng họ được tiếp nhận âm thầm, giống như Giáo hội sợ nói ra một cách công khai rằng người hồi giáo đã theo kitô giáo!”, bà Jeanne Gouadain lấy làm tiếc, bà Gouadain 40 tuổi, mẹ gia đình, bà làm việc cho diễn đàn này. “Giáo hội thiếu sự táo bạo trong công việc truyền giáo và sợ bị cho là đi chiêu dụ. Còn về phần Quốc gia thì thiếu sức mạnh để đảm bảo tự do tín ngưỡng và thay đổi tôn giáo.”

Ở nước Pháp, nếu những người trở lại được luật pháp bảo vệ thì người hồi giáo khi họ tìm thấy Chúa Kitô, họ thường chịu áp lực, thậm chí còn bị đối xử hung bạo do chính cộng đồng của họ hay của gia đình họ. “Chúng tôi phải giúp họ trong sự thay đổi này. Vì thế chúng tôi cố gắng để sự hiện diện của họ được nhìn thấy rõ trong Giáo hội”, ông Moh-Christophe Bilek giải thích, ông Bilek là người hồi giáo trở lại năm 1970 và là một trong những người ở trong ban tổ chức diễn đàn, có năm trăm người sẽ tham dự diễn đàn này.

Mỗi năm có vào khoảng ba trăm người hồi giáo được rửa tội. “Ngược lại, người kitô giáo qua hồi giáo thì hai mươi lần nhiều hơn”, bà Jeanne Gouadain lấy làm tiếc. Theo ông Moh-Christophe Bilek, con số ít ỏi người trở lại là vì người công giáo nguội lạnh rao giảng Tin Mừng. “Rất nhiều người cho rằng mọi tôn giáo đều giống nhau. Dù là người hồi giáo, phật giáo hay kitô giáo, “tất cả sẽ lên thiên đàng” như lời của một bài hát. Nhưng nếu thật sự chúng ta tin Chúa Giêsu đã sống lại để cứu chúng ta thì chúng ta phải không ngần ngại làm cho mọi quốc gia đều là đồ đệ của Ngài.”

Từ hơn ba mươi năm nay, cha Gilles de Raucourt tìm cách chia sẻ di sản đức tin này, cha là cha xứ họ đạo Sainte-Claire ở quận 19 Paris. Dù các sứ mệnh truyền giáo của giáo xứ không dành riêng cho người hồi giáo, nhưng về mặt xã hội, có rất nhiều gặp gỡ trong khu phố của cha. “Người hồi giáo thích nói về Chúa. Giao thiệp với họ không rắc rối”, linh mục kể, cha là thành viên của cộng đoàn Aïn Karem. Nhưng theo cha thì cha quan tâm hơn đến giai đoạn kế tiếp.  “Người hồi giáo nghĩ họ biết kitô giáo. Tại sao? Vì kinh Coran nói về kitô giáo, và vì đối với họ, kinh Coran là sự thật, nếu họ không biết đúng là vì cái nhìn về giáo điều khó xóa đi được. Như thế không nên nói với họ Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa ngay, tốt hơn nên nói về chủ đề đau khổ, sự dữ, rồi Cứu Chuộc.”

Ở giáo xứ Sainte-Claire, sự dám làm đã mang lại thành quả. “Chúng tôi đã rửa tội cô gái trẻ Maria vào ngày lễ Phục Sinh. Tiến trình trở lại giống như một cuộc thao luyện thể thao để đi trốn, để tránh tháng ăn chay ramadan hay để tránh cầu nguyện năm lần mỗi ngày. Từ khi cô rửa tội, cô cảm thấy gia đình đóng cửa lại với cô.”

Để tháp tùng những người trở lại, giáo xứ thường tổ chức các buổi gặp gỡ để giúp họ hội nhập dần vào cộng đoàn kitô giáo. “Chúng tôi may mắn có một bác sĩ, ông đã làm một công việc rất quan trọng, ông tháp tùng họ về mặt tâm lý. Bởi vì sự trở lại làm đảo lộn tận căn cả cuộc đời của họ. Theo bà Jeanne Gouadain, phải phát triển khẩn cấp những gì mà một vài giáo xứ Pháp đã làm: “Giáo hội phải mở rộng vòng tay hơn, không dè chừng và không xấu hổ, đối với những người hồi giáo đích thực đi tìm Chúa Kitô.”

Marta An Nguyễn chuyển dịch