Tín hữu kitô giáo và tín hữu hồi giáo đối thoại ở Vatican

109

cath.ch, 2016-05-07

Đức Phanxicô trong hội nghị liên tôn với Jordan

Ngày 3 và 4 tháng 5-2016, một buổi hội thảo đã được Viện Hoàng gia Nghiên cứu Liên tín ngưỡng Amman (Giócđania) và Hội đồng Giáo hoàng Đối thoại Liên tôn tổ chức tại Rôma, các thành viên tham dự đã công bố một bản tuyên bố chung vào ngày thứ bảy 7 tháng 5-2016. Buổi hội thảo lần thứ tư này có chủ đề: “Các giá trị chia sẻ trong đời sống chính trị và xã hội: nhãn quan kitô giáo và hồi giáo”.

Trong bản tuyên bố chung cuối cùng, các thành viên đã bày tỏ “tình đoàn kết” với những người đang đau khổ vì bạo lực, vì các xung đột vũ trang, và một cách chung với các “anh chị em trong nhân loại” với mình, bất kể “bối cảnh văn hóa, tôn giáo, chủng tộc” của họ. Tất cả thành viên tin chắc “Thiên Chúa trao tặng cho mỗi người nhân phẩm và các quyền không thể chuyển nhượng”, và các quyền này phải được “nhận biết, bảo đảm, bảo vệ bằng luật lệ”. Cuối cùng, các thành viên tham dự hội thảo đã viết “không bao giờ được dùng” sự giúp đỡ người nghèo để lôi kéo họ.

Marta An Nguyễn chuyển dịch