Có một “hiệu ứng Phanxicô” trên các Cận vệ Thụy sĩ

245

Có một “hiệu ứng Phanxicô” trên các Cận vệ Thụy sĩ

cath.ch, 2016-05-06

Hiệu ứng Phanxicô trên các Cận vệ Thụy sĩ

Ít hình thức nghi lễ, công việc nhân bản hơn, gần gũi với giáo hoàng hơn… đó là “hiệu ứng Phanxicô” mà 110 cận vệ Thụy Sĩ nghĩ về Đức Phanxicô. Và đó là cũng là điều mà Chỉ huy trưởng Christoph Graf của Đội nói với báo chí, chiều thứ năm 5 tháng 5, một ngày trước khi 23 tân vệ binh tuyên thệ.

Ngày thứ sáu 6 tháng 5, 23 tân vệ binh long trọng tuyên thệ phục vụ Đức Giáo hoàng. Rõ ràng năm nay cpn số này thấp hơn các năm trước. Chỉ huy trưởng Graf giải thích, lý do vì có những cận vệ kéo dài thời gian tối thiểu hai năm phục vụ để được sống trọn Năm Thánh lòng thương xót, nhưng nhất là vì “hiệu ứng Phanxicô.”

“Ít hình thức nghi lễ, công việc nhân bản hơn”

“Ít hình thức nghi lễ, công việc nhân bản hơn”, chỉ huy trưởng Christoph Graf ghi nhận, ông cho biết, trước khi Đức Phanxicô đến, các cận vệ và chỉ huy trưởng của họ rất hiếm khi được tiếp xúc với Đức Giáo hoàng. Bây giờ “chỉ huy trưởng có thể trực tiếp nói với Đức Giáo hoàng mà không thông qua thủ tục nghi lễ”, chỉ huy trưởng Graf cho biết, ông đứng đầu Đội Cận Vệ từ tháng 2-2015 nhưng đã là thành viên của Đội từ 30 năm nay. Ông cho biết thêm, Đức Giáo hoàng Argentina gần với tất cả mọi người, luôn luôn chào các cận vệ cũng như các hiến binh hay nhân viên của Vatican.

A Swiss Guard salutes Pope Francis at the Vatican

Kỷ luật và nhân bản

“Chúng tôi là nhà binh nên điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là kỷ luật, nhưng chúng tôi giữ kỷ luật dưới nhiều hình thức khác nhau”, chỉ huy trưởng Christoph Graf cho biết. “Tôi tìm cách thực hiện kỷ luật với lòng nhân bản”, ông Graf nói tiếp. Ông kế vị chỉ huy trưởng Daniel Rudolf Anrig, ông này rõ ràng bị Đức Giáo hoàng không dùng vì ông nghiêm khắc quá độ.

Lo lắng cho tương lai của Đội Cận Vệ, chỉ huy trưởng Graf tự hỏi làm sao Đội sẽ tuyển thêm được tân vệ binh trong 5 hay 10 sắp tới khi Giáo hội Thụy Sĩ gặp khó khăn. Chỉ huy trưởng Christoph Graf giải thích: “Người nào muốn làm Cận vệ Thụy sĩ thì phải có một đức tin sâu đậm, vì đây không phải là công việc mà là phục vụ”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch