Đức Phanxicô gởi lời mừng lễ Phục Sinh đến các tín hữu Giáo hội Đông phương

204

Tweet của Giáo hoàng Phanxicô, 2016-05-01Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gởi lời mừng lễ đến các tín hữu của Giáo hội Đông phương đang mừng lễ Phục Sinh vào ngày 01-5 theo lịch Julian.

Nói với những người hành hương ở Quảng trường thánh Phêrô trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Giáo hoàng ngỏ lời:

‘Nguyện xin Chúa Phục Sinh ban cho những anh chị em Giáo hội Đông phương của chúng ta mọi ân sủng của ánh sáng và bình an của Chúa. Christos anesti!’

Trước đó, Đức Phanxicô đã viết trên Twitter rằng ‘Tôi xin có lời mừng thân ái đến các tín hữu Giáo hội Đông phương đang mừng lễ Phục Sinh ngày hôm nay.’ Χριστὸς ἀνέστη!”

Còn ở Minsk, nhân dịp lễ Phục Sinh của Giáo hội Chính thống, đã có thỏa thuận ngừng bắn hoàn toà ở miền đông nam Ukraine, nơi những người Chính và Công giáo Hi Lạp đang mừng lễ.

Đại Thượng phụ Constantinople Bartholomeo đã gởi đi một thông điệp thúc giục các tín hữu, giữa những sự tàn bạo trong thế giới hiện thời, thế giới đang bị xâu xé bởi chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh và đau khổ, hãy làm chứng cho tình yêu thương với anh chị em mình.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng